Formuláře pro cestování v době nouzového stavu od 1. 3. 2021 viz níže ...................Dokumenty … více informací
Zpět

Hlášení rozhlasu

Místní rozhlas slouží k přenosu zvukových informací – aktualit a zpráv převážně místního významu. Využíván je zejména pro informační hlášení (formou SMS) nekomerčního charakteru na území konkrétních příměstských částí. Funkce místního rozhlasu je napojena na  Jednotný systém varovných výstrah (JSVV), který přednostně slouží k varování a vyrozumění obyvatelstva města Dubí při vzniku mimořádných událostí a krizových situací.

Průběžně, především na základě potřeb a informací od obyvatelstva, dochází k jeho korekci a úpravě. Nejsložitější situace je v zastavěných prostorech. Pokud se utlumí hlásiče, nejsou všude slyšet, pokud jsou hlasité, zvuk se láme a odráží. Špatnou slyšitelnost může zavinit mnoho okolností, například klimatické podmínky nebo okolní hluk.

Občané, kteří nejsou v dosahu hlášení, mají možnost si aktuální sdělení seřazené dle data přecíšt níže. Hlášení jsou zveřejňována po dobu min. 30 dní.

Dokumenty