Město Dubí

Důležité informace

Informace k harmonogramu svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí

Hnědé nádoby na bioodpad budou na základě projeveného zájmu občanů přistavovány k jednotlivým nemovitostem v posledním únorovém týdnu. První svoz s frekvencí výsypu 1x za 14 dní bude zahájen 13. března 2024 a následně každý lichý týden ve středu.  V…

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Město Dubí - nabídka občanům BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. vybavenou speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů organizuje svoz nebezpečného odpadu…

Deratizace

Město Dubí oznamuje občanům, že na území města Dubí bude provedena v termínu od 23. října 2023 do 3. listopadu 2023 podzimní část povrchové deratizace   Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní město a na vybraných veřejnýc…

Další články

Aktuality

Výzva pro regionální výrobce - mohlo by Vás zajímat

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“   MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. jako koordinátor značky vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální…

Pozvánka na 7. setkání s občany

Srdečně vás zveme na 7. setkání vedení města s občany, které se uskuteční v pondělí 4. března od 18 hodin v Komunitním centru v Pozorce. Vítány jsou jakékoliv dotazy k dění ve městě Dubí a jeho rozvoji.

Další články