Město Dubí

Důležité informace

Splašková kanalizace - Dubí, Drahůnky

Investiční akce „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“ V 16. týdnu t.r. bude vybranému zhotoviteli – f. TELKONT s.r.o., předáno staveniště  pro zhotovení investiční akce s názvem „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“. Stavba dle stanoveného harm…

Informace k harmonogramu svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí

Hnědé nádoby na bioodpad budou na základě projeveného zájmu občanů přistavovány k jednotlivým nemovitostem v posledním únorovém týdnu. První svoz s frekvencí výsypu 1x za 14 dní bude zahájen 13. března 2024 a následně každý lichý týden ve středu.  V…

Další články

Aktuality

Podpora Městské policie Dubí

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/93R/2024 ze dne 24. dubna 2024 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 189 600,- Kč na projekt „Rozšíření kapacit serveru kamerového systému včetně zajištění vybaven…

Plánovaná odstávka elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny bude 5.6. 2024 od 8hod. do cca 14hod. v městských částech Dubí, Bystřice a Mstišov.

Další články