Město Dubí

Důležité informace

Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská

Pondělí, 03.05.2021

Projekt Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská je spolufinancován Evropskou unií Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce chodníků podél komunikace č. I/8 ve městě Dubí. Dále budou v projektem řešené lokalitě upraveny 4 stávající autob…

OS v Teplicích: Otevření nového informačního centra

Čtvrtek, 29.04.2021

Vážení,dovoluji si Vás informovat, že – s účinností od 3. května 2021 – Okresní soud v Teplicích otevírá nové informační centrum. Účelem jeho zřízení je v prvé řadě zkvalitnění veřejné služby nejenom účastníkům soudních řízení a jejich zástupcům, ale…

ČSÚ: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Čtvrtek, 08.04.2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republikypřistoupeno ke sčítání lidu, domů a…

Další články

Aktuality

Neprůchodnost cesty - aktualizace

Středa, 05.05.2021

Vážení občané, jak jsme informovali, t. č. je z důvodu výstavby malé vodní elektrárny neprůchodná cesta od restaurace Koliba podél potoka k železniční stanici Dubí. Dle informace, kterou jsme dnes obdrželi, tento stav potrvá jistě do konce tohoto tý…

MP Dubí: Pomoc při registraci na očkování pro občany starší 65-ti let

Pondělí, 03.05.2021

Městská policie Dubí nabízí občanům Dubí starším 65 let, kteří se neumí sami zaregistrovat na očkování proti Covid -19, možnost zavolat na telefonní číslo 417 571 200 na služebnu městské policie. Strážník se s volajícím domluví na návštěvě, kde ho k …

Otevření dětských hřišť

Pondělí, 12.04.2021

Od dnešního dne (pondělí 12. 4. 2021) budou opět otevřena všechna dětská hřiště na území města Dubí, tj. hřiště v ulicích K. Světlé, Mírová, Školní, Tovární, Školní náměstí a na Cínovci. Otevřeno je rovněž workoutové hřiště v ulici K. Světlé. Při ná…

Další články