Zpět

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Sídlo organizace: Dubí, Krušnohorská čp. 623/2b
Telefon: 415 658 576
Velitel: Robert Wegert, 777 092 829
Zástupce velitele: Tomáš Hejný, 606 612 370


Předmět činnosti:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.

Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti.

Dokumenty