Zpět

Historie

Dubí

Město Dubí se rozkládá na úbočí Krušných hor v nadmořské výšce 350 – 450 m. Je položeno v údolí, ohraničeném Mlýnským vrchem na východě a Srnčím vrchem na západě. Části údolí zvaném Jezerní důl protéká řeka Bystřice, druhá část se táhne k severovýchodu a protéká jí potok Bystřička. Prvé zmínky o Dubí jsou z let 1494 - 1498. Jméno města Dubí se odvozuje od rozsáhlých dubových lesů. V 16. století se město stalo natrvalo součástí teplického panství. V roce 1592 odkoupil Radoslav Vchynský od Rudolfa…

Cínovec

Existence osady Cínovec (Zinnwald) je zaznamenána již ve 14.století, první doložená zpráva je z roku 1378. Středověký rozvoj probíhal pod vlivem hornické činnosti – dobývání cínové rudy. Byla to právě těžba rud, která dala osadě mimořádný význam. Z české strany byl rozvoj Cínovce ovlivněn horním městem Krupkou. Původně Cínovec sestával ze dvou samostatných částí - Předního Cínovce (Vorder Zinnwald) a Zadního Cínovce (Hinter Zinnwald) Přední Cínovec (ve směru od Krupky) ležel zhruba v polovině ce…

Mstišov

Až do roku 1980 byl Mstišov samostatnou satelitní obcí datovanou první písemnou zmínkou z roku 1487. Až do 19. století byl Mstišov (Tischau) ryze zemědělskou osadou. Známým se stal až založením obory a loveckého pavilonu Dvojhradí Tuppelburg. Ve druhé polovině 19. století však osada radikálně svůj charakter změnila a stává se ryze průmyslovou obcí. V roce 1890 zde bylo v provozu již pět skláren, tři hlubinné uhelné doly, podnik na výrobu hnacích řemenů a koželužna. Velmi živá byla i politická a …

Pozorka

Centrum Pozorky se rozprostírá okolo kaple s věží a se zvonem. Kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a pochází z roku 1858. V sedmdesátých letech minulého století kaple značně zchátrala, ale v roce 2001 byla kompletně zrekonstruována a dnes je využívána pro kulturní a společenské akce. Pozorka se objevuje na jevišti dějin docela pozdě. Až v roce 1594 můžeme v novosedlické matrice najít zmínku o této obci, která se však tehdy jmenovala Malý Egypt. Teprve později se objevuje název Zuckmantel. …

Bystřice

Původně zemědělská vesnice, rozkládající se na obou březích stejnojmenného potoka se v historických materiálech připomíná v roce 1502 (Wistritz). Největší rozkvět obce nastal od 80. let 19. století a je úzce spjat s rozvojem sklářského průmyslu. Byl to hlavně komplex skláren Inwald, uhelný důl, železárna, chemička, porcelánka a další provozy. Obec byla až do roku 1960 samostatná, přičemž od roku 1950 byly k ní připojeny i obce Drahůnky a Běhánky. V té době také nesla úřední název Horská Bystřice…

Běhánky a Drahůnky

Běhánky a Drahůnky byly v historii již jednou součástí politické obce Dubí a to až do roku 1877. Ve svém vývoji byly Běhánky (Pyhanken, někdy též Pihanken) vždy zemědělskou obcí, kde se pěstovala zelenina a ovoce pro trh v Teplicích. Obdobně tomu bylo u Drahůnek (Dreihunken). Výrazný rozvoj obou obcí se udál na přelomu 19. a 20. století, kdy se zde začali usazovat dělníci pracující v blízkých továrnách a dolech. Například v Drahůnkách se zvýšil počet obyvatel z 681 osob v roce 1890 na 1 121 os…

Přejít na stránku: 1