Zpět

Kroniky

Vážení občané,

podařilo se nám zajistit digitalizaci kronik a pamětních knih mající vztah k našemu městu. Dále pak pro Vás připravujeme Kroniku města Dubí od r. 1949 do r. 2013 včetně tzv. tagování – vyhledávání pomocí záložek.

Dosud jste mohli originály kronik spatřit v knihovně města a nebo ve státním oblastním archivu. Tímto počinem chceme občanům usnadnit přístup k těmto kronikám, ať již z badatelského hlediska nebo z hlediska zájmového a tím i šetřit opotřebení těchto jedinečných písemností.

Věříme, že četba těchto písemností Vás pohltí a přiblíží Vám historické události v našem městě a způsob žití předchozích generací.

  1. Kronika střední školy Pozorka
  2. Kronika Obecné školy v Bystřici u Teplic-Sanova 1945
  3. OU Běhánky
  4. OU Drahůnky 1
  5. Pamětní kniha Cukmantl 1946
  6. Školní kronika Běhánky 1901
  7. Školní kronika Cukmantlu 1918
  8. Školní kronika Cukmantlu 1928
  9. Obecná škola Běhánky 1911
  10. Kronika Dubí

Mgr. Radek Kindl, tajemník