Zpět

Seznam uložených zásilek

Doručování zásilek na adresu trvalého pobytu, kterým je adresa sídla ohlašovny:

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa – Dubí, Ruská 264/128. Tato adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím především pro vydání osobních dokladů. Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v budově městského úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit.  Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Proto upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo:

  1. s Českou poštou, s.p., která nabízí občanům možnost přebírání pošty a to službou zdarma – ODNÁŠKA POŠTY. Jedná se o neplacenou službu, při níž Vám budou zásilky adresované na Vaše jméno a adresu Ruská 264/128, Dubí ukládány po dobu úložní doby na přepážce pošty
  2. případně s odesílateli (např. mobilní operátoři, pojišťovny, banky atp.)

Oznámení pošty a jiných doručujících orgánů o doručení a uložení zásilek k vyzvednutí je zveřejňováno na internetových stránkách města. Věnujte pozornost poučení adresáta:

Zásilka je doručována dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě uvedené v seznamu uložených zásilek ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokážete-li, že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(-a) bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, můžete do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která Vám bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta, požádat odesílatele podle §41 správního rádu, o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena.
Odmítnete-li převzít zásilku, znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, bude písemnost, kterou zásilka obsahuje, považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Seznam zasilek.xlsx 08.07.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 02.07.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 01.07.2024 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 19.06.2024 13.5 KB
Seznam zasilek.xlsx 11.06.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 21.05.2024 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 17.05.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 07.05.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 26.04.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 17.04.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 10.04.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 05.04.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 26.03.2024 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 22.03.2024 13.8 KB
Seznam zasilek.xlsx 19.03.2024 14 KB
Seznam zasilek.xlsx 12.03.2024 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 06.03.2024 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 26.02.2024 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 23.02.2024 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 13.02.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 01.02.2024 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 23.01.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 15.01.2024 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 10.01.2024 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 20.12.2023 13.4 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 13.12.2023 14.5 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 04.12.2023 13.4 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 27.11.2023 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 22.11.2023 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 03.11.2023 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 01.11.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 20.10.2023 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 17.10.2023 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 21.09.2023 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 15.09.2023 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 11.09.2023 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 06.09.2023 13.7 KB
Seznam zasilek.xlsx 25.08.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 24.08.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 18.08.2023 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.08.2023 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 01.08.2023 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 24.07.2023 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 19.07.2023 13.5 KB
Seznam zasilek.xlsx 19.07.2023 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 11.07.2023 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 30.06.2023 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 13.04.2023 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 24.03.2023 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 20.03.2023 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 17.03.2023 12.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 14.03.2023 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.03.2023 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 02.03.2023 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx 28.02.2023 13.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 16.02.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.02.2023 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 06.02.2023 13.3 KB
Seznam zasilek.xlsx 25.01.2023 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 24.01.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 17.01.2023 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 04.01.2023 12.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 21.12.2022 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 15.12.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.12.2022 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 05.12.2022 11.6 KB
Seznam zásilek Dubí13.xlsx 29.11.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 22.11.2022 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx 27.10.2022 13.8 KB
Seznam zasilek.xlsx 26.10.2022 11.5 KB
Seznam zasilek.xlsx 21.10.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 19.10.2022 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 12.10.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 06.10.2022 13 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx 27.09.2022 13.8 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx 26.09.2022 13.5 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 15.09.2022 13.7 KB
Seznam zasilek.xlsx 13.09.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 05.09.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 30.08.2022 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 22.08.2022 13.8 KB
Seznam zasilek.xlsx 12.08.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 10.08.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 04.08.2022 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 01.08.2022 13.9 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 28.07.2022 13.8 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 25.07.2022 13.8 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 21.07.2022 14 KB
Seznam zasilek.xlsx 20.07.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 15.07.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 08.07.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 04.07.2022 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_.xlsx 29.06.2022 13.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 23.06.2022 13.4 KB
Uložené zásilky.xlsx 15.06.2022 13.7 KB
Seznam zasilek.xlsx 13.06.2022 13.3 KB
Uložené zásilky.xlsx 02.06.2022 13.9 KB
Uložené zásilky.xlsx 27.05.2022 13.8 KB
Seznam zasilek.xlsx 20.05.2022 12.9 KB
file (9).xlsx 16.05.2022 13.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 06.05.2022 13.4 KB
Seznam zasilek.xlsx 29.04.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 25.04.2022 13.2 KB
Seznam zasilek.xlsx 06.04.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 31.03.2022 13.1 KB
file (8).xlsx 21.03.2022 13.7 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.03.2022 13.1 KB
file (8).xlsx 01.03.2022 13.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 23.02.2022 12.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 21.02.2022 13.1 KB
Seznam zasilek.xlsx 16.02.2022 12.9 KB
Seznam zasilek.xlsx 11.02.2022 13 KB
Seznam zasilek.xlsx 09.02.2022 13.1 KB
Seznam zasilek_5.xlsx 01.02.2022 13.2 KB
Seznam zasilek_3.xlsx 13.01.2022 13 KB
Seznam zasilek_2.xlsx 11.01.2022 13 KB
Seznam zasilek_1.xlsx 07.01.2022 11.5 KB
Seznam zasilek.xlsx 05.01.2022 11.6 KB
Seznam zásilek Dubí_53.xlsx 23.12.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_52.xlsx 17.12.2021 12.9 KB
ULOŽENÉ ZÁSILKY.xlsx 14.12.2021 13.9 KB
Seznam zásilek Dubí_51.xlsx 07.12.2021 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_50.xlsx 03.12.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_49.xlsx 30.11.2021 13.2 KB
ULOŽENÉ ZÁSILKY.xlsx 19.11.2021 13.7 KB
ULOŽENÉ ZÁSILKY.xlsx 15.11.2021 14.2 KB
file (6).xlsx 09.11.2021 13.9 KB
file (6).xlsx 05.11.2021 13.8 KB
Seznam zásilek Dubí_48.xlsx 02.11.2021 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí_47.xlsx 25.10.2021 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_46.xlsx 15.10.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí_45.xlsx 12.10.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí_44.xlsx 06.10.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_43.xlsx 29.09.2021 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_42.xlsx 21.09.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_40.xlsx 03.09.2021 13.1 KB
file (4).xlsx 27.08.2021 12.3 KB
file (4).xlsx 23.08.2021 12.4 KB
file (4).xlsx 18.08.2021 13.9 KB
Seznam zásilek Dubí_38.xlsx 11.08.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_37.xlsx 09.08.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí36.xlsx 03.08.2021 13 KB
file (4).xlsx 28.07.2021 13.9 KB
Seznam zásilek Dubí_35.xlsx 26.07.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí_32.xlsx 19.07.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí_31.xlsx 02.07.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_30.xlsx 23.06.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_29.xlsx 21.06.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_28.xlsx 17.06.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_27.xlsx 11.06.2021 12.9 KB
Seznam zásilek Dubí_26.xlsx 08.06.2021 13 KB
Seznam zásilek Dubí_24.xlsx 31.05.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_21.xlsx 21.05.2021 13.1 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 19.05.2021 13.6 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 11.05.2021 13.6 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 05.05.2021 13.5 KB
Seznam zásilek Dubí_20.xlsx 29.04.2021 12.9 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 27.04.2021 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_19.xlsx 23.04.2021 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_17.xlsx 09.04.2021 13 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 30.03.2021 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_16.xlsx 26.03.2021 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí15.xlsx 18.03.2021 13.2 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 16.03.2021 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí14.xlsx 12.03.2021 12.9 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 08.03.2021 13.5 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 02.03.2021 13.7 KB
Seznam zásilek Dubí_13.xlsx 26.02.2021 13 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 22.02.2021 13.7 KB
seznam zásilek uložených na poště Dubí 1.xlsx 19.02.2021 11.8 KB
Seznam zásilek Dubí_12.xlsx 11.02.2021 12.9 KB
Seznam zásilek Dubí_11.xlsx 29.01.2021 13 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 19.01.2021 13.6 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 05.01.2021 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_9.xlsx 17.12.2020 13.2 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 23.11.2020 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_8.xlsx 19.11.2020 13.3 KB
Seznam zásilek Dubí_7.xlsx 13.11.2020 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_6.xlsx 12.11.2020 13 KB
seznam uložených zásilek Dubi.xlsx 10.11.2020 12.4 KB
Seznam zásilek Dubí_5.xlsx 05.11.2020 13.2 KB
Seznam zásilek Dubí_5.xlsx 05.11.2020 13 KB
Seznam zásilek Dubí_4.xlsx 22.10.2020 12.8 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 13.10.2020 13.5 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 02.10.2020 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_3.xlsx 30.09.2020 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 24.09.2020 13 KB
20200827143405822.pdf - 431.1 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx - 13.2 KB