Zpět

Informace k harmonogramu svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí

Zpět na seznam článků

Hnědé nádoby na bioodpad budou na základě projeveného zájmu občanů přistavovány k jednotlivým nemovitostem v posledním únorovém týdnu.

První svoz s frekvencí výsypu 1x za 14 dní bude zahájen 13. března 2024 a následně každý lichý týden ve středu.  V zimním období (prosinec, leden a únor) bude svoz probíhat pouze 1 x měsíčně a to každou první lichou středu v měsíci. První zimní svoz proběhne 4.12.2024.

Do nádoby na bioodpad patří: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňský odpad, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny

Do nádoby na bioodpad NEpatří: komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady

Děkujeme, že třídíte!

 

Technický odbor