Zpět

Odbor školství a sociálních věcí

Bc. Veronika Lipertová, MBA vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Kontakt 417554637

lipertova@mesto-dubi.cz

Martina Zíchová sociální věci, sociálně-právní ochrana dětí, terénní pracovník
Kontakt

417554644, 776591773

zichova@mesto-dubi.cz
Bc. Pavlína Rumlová sociální věci, veřejný opatrovník
Kontakt 417554648 / 771232509

rumlova@mesto-dubi.cz

Eva Rigóvá školství
Kontakt 417554636
rigova@mesto-dubi.cz
Veronika Panchartková terénní pracovník
Kontakt

zastupuje Martina Zíchová

Dokumenty