Zpět

Technický odbor

Ing. Lukáš Panchartek

vedoucí odboru

Kontakt 417554627, 606636904
panchartek@mesto-dubi.cz

Daniela Herinková

odpadové hospodářství

Kontakt 417554614, 608828046
herinkova@mesto-dubi.cz

Taťána Skokánková

silniční správní úřad, životní prostředí

Kontakt 417554632, 602650341
skokankova@mesto-dubi.cz

Eva Vítková

městská zeleň a mobiliář

Kontakt 417554623, 724381523
vitkova@mesto-dubi.cz

Zdeňka Mrvová

investice

Kontakt 417554666, 739728283
mrvova@mesto-dubi.cz

Lenka Slámová

správa majetku města

Kontakt 417554639, 724342306
slamova@mesto-dubi.cz

Alena Matějková

majetkoprávní agenda

Kontakt 417554631
matejkova@mesto-dubi.cz

Bc. Lukáš Jačka

veřejné osvětlení, dětská hřiště

Kontakt 417554647, 778752588
jacka@mesto-dubi.cz

Dokumenty