Zpět

2. Důvod a způsob založení

 Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Odkazy

  • Zákon 106/99 Sb. - Základní informace
  • Zákon 106/99 Sb. - Pravidla přístupů k informacím
  • Zákon 106/99 Sb. - Postupy při žádosti