Zpět

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

16.2. Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.