Zpět

Plasty a nápojové kartony

Žluté kontejnery o objemu 1 100 l

Ke stávajícímu systému veřejných stanovišť barevných kontejnerů na tříděný odpad tzv. separačních hnízd byly v průběhu roku 2018 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města k jednotlivým nemovitostem ve městě přistavovány ve čtyřech etapách tzv. duo nádoby.

Po zavedení svozu duo nádob byly ze separačních hnízd v těchto lokalitách staženy žluté kontejnery na plasty a modré kontejnery na papír.

Od 1.12.2021 je možné kovové obaly dávat do nádob NA PLASTY. Jak do žlutých 1100 l kontejnerů ve veřejných stanovištích, tak do DUO nádob nebo žlutých 240 l a 120 l nádob umístěných u rodinných domů.

Žluté kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. Cínovec - vjezd na centrální parkoviště u č.p.285 (pouze v období prosinec – březen)
 2. Karolíny Světlé u č.p. 583/20 - za kostelem
 3. Karolíny Světlé před č.p. 561/12 - u „Zámečku“
 4. Karolíny Světlé před č.p. 560/10 - pod „Zámečkem“
 5. Ruská u č.p. 487/172 – odbočka do K. Světlé
 6. Koněvova před č.p. 570/14 – u paneláků
 7. sídliště Družba u č.p. 501/7 – u garáží
 8. Krušnohorská u č.p. 41/15 – parkoviště u „Čtyřlístku“
 9. Důl Bedřich u č.p. 491/9
 10. Na Výsluní před č.p. 524/2 – horní část
 11. Na Výsluní vedle č.p. 549/27
 12. U Hřiště před č.p. 518/5 – u sběrného dvora
 13. Tovární u č.p. 509/40 – u MŠ Cibuláček
 14. Tovární vedle č.p. 292/64 – u Českého porcelánu
 15. Tovární příjezd k č.p. 300/70
 16. Tovární před č.p. 291/21 – nad restaurací U Marty
 17. Tovární u č.p. 44/88 – nad „Řempem“
 18. Zahradní vedle č.p. 520/68b – u parčíku
 19. Lidická naproti č.p. 192/29 – u zahrádek, odbočka ke cvičáku
 20. Sportovní u č.p. 200/1 – sportovní areál
 21. Ruská u č.p. 287 – parkoviště u Údolí
 22. Mírová u č.p. 300/25
 23. Bílinská před č.p. 204/2 – na parkovišti
 24. Střední před č.p. 183/5 – u bývalé pošty
 25. Tichá u č.p. 222/13
 26. Sadová před č.p. 228/14 – u odbočky do Tiché

DUO nádoby

Duo nádoba je popelnice o objemu 260 litrů, která je rozdělena přepážkou na dvě části.  V jedné části je zavěšen pytel, který slouží pro ukládání plastů, nápojových kartonů a kovových obalů. Druhá část slouží pro volné ukládání papíru. Nádoba má víko v barevném provedení žlutá/ modrá dle shromažďovaných odpadů. Obě komodity se sváží ve stejný den.

Hlavní výhodou je intenzifikace vytříděných využitelných odpadů, protože duo nádoby jsou umístěny přímo u jednotlivých domácností – stejně jako jsou popelnice na směsný komunální odpad. Odpadá tak mnohdy nepříjemná cesta ke společným stanovištím na tříděný odpad, kde mohou být kontejnery plné. Pokud se stane, že duo nádoba nebude někdy kapacitně stačit, mohou být plasty, nápojové kartony a kovové obaly uloženy do plastového pytle a ten pak v den svozu položen k nádobě. 

Duo nádoby jsou umístěny individuálně u jednotlivých nemovitostí a plastový odpad, nápojové kartony a kovové obaly se soustřeďují do samostatného oddílu s plastovým pytlem pod žlutým víkem 


Do žlutých kontejnerů a příslušného oddílu DUO nádob je možné vkládat komodity uvedené na obrázku níže

 Aktuální harmonogram svozu žlutých kontejnerů a DUO nádob je zveřejněn v sekci Dokumenty