Zpět

Kovy

Speciální šedé kontejnery na kovový odpad

V prvním červencovém týdnu v roce 2015 byly na území města Dubí rozmístěny tři šedé kontejnery na kovové obaly a drobný kovový odpad z domácností.

Šedé kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. Karolíny Světlé naproti č.p. 559/8 vedle kontejneru na textil
 2. Krušnohorská na parkovišti naproti „Čtyřlístku“ u nádob na tříděný odpad
 3. Lípová x Palackého u nádoby na tříděný odpad

Do těchto nádob je možné vkládat:

 • plechovky od nápojů a konzervy
 • svrchní ALU víčka od jogurtů, pomazánek a sýrů
 • alobal (např. hliníkové obaly od čokolád)
 • kovové tuby
 • drobný kovový odpad z domácností (hrnce, plechy, kovové nářadí atd.)

 Do těchto nádob nepatří:

 • kovové obaly znečištěné zbytky potravin
 • plechovky se zbytky barev
 • tlakové nádobky od sprejů