Zpět

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Dubí a Sběrný dvůr Teplice

Sběrný dvůr Dubí a Sběrný dvůr Teplice provozuje firma Marius Pedersen a.s. a občané města Dubí zde mohou zdarma předávat tyto složky komunálního odpadu:

 • Objemný odpad, který pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládán do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. nábytek, koberce, matrace atd.)
 • Biologický odpad – biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (např. tráva, větve, listí, spadané ovoce atd.)
 • Jedlé oleje a tuky – v uzavřených nádobách
 • Kovy
 • Plasty a nápojové kartony, papír a sklo
 • Vyřazené elektrozařízení, zářivky a baterie

Sběrný dvůr Teplice přijímá i tyto druhy odpadu:

 • Nebezpečný odpad (např. zbytky starých barev, zaolejované předměty, roztoky atd.)
 • Stavební odpad – max. 250 kg za kalendářní měsíc od nepodnikající fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Dubí

 Adresa:

Sběrný dvůr Dubí Sběrný dvůr Teplice
U Hřiště 518 Úprkova 3120
417 01 Dubí 415 01 Teplice
tel.: 775 785 548 tel.: 734 411 280

   Provozní doba sběrných dvorů

   Pondělí

   8:00 - 18:00

    

   Úterý

   8:00 - 18:00

    

   Středa

   8:00 - 18:00

   Čtvrtek

   8:00 - 18:00

    

   Pátek

   8:00 - 18:00

   Sobota

   8:00 - 14:00              

    

   Neděle

   zavřeno