Zpět

Papír

Modré kontejnery o objemu 1 100 l

Ke stávajícímu systému veřejných stanovišť barevných kontejnerů na tříděný odpad tzv. separačních hnízd byly v průběhu roku 2018 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města k jednotlivým nemovitostem ve městě přistavovány ve čtyřech etapách tzv. duo nádoby.

Po zavedení svozu duo nádob byly ze separačních hnízd v těchto lokalitách staženy modré kontejnery na papír a žluté kontejnery na plasty.

Modré kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. Cínovec - vjezd na centrální parkoviště u č.p.285 (pouze v období prosinec – březen)
 2. Karolíny Světlé u č.p. 583/20 - za kostelem
 3. Karolíny Světlé před č.p. 561/12 - u „Zámečku“
 4. Karolíny Světlé před č.p. 560/10 - pod „Zámečkem“
 5. Ruská u č.p. 487/172 – odbočka do K. Světlé
 6. Koněvova před č.p. 570/14 – u paneláků
 7. sídliště Družba u č.p. 501/7 – u garáží
 8. Krušnohorská u č.p. 41/15 – parkoviště u „Čtyřlístku“
 9. Důl Bedřich u č.p. 491/9
 10. Na Výsluní před č.p. 524/2 – horní část
 11. Na Výsluní vedle č.p. 549/27
 12. U Hřiště před č.p. 518/5 – u sběrného dvora
 13. Tovární u č.p. 509/40 – u MŠ Cibuláček
 14. Tovární vedle č.p. 292/64 – u Českého porcelánu
 15. Tovární příjezd k č.p. 300/70
 16. Tovární před č.p. 291/21 – nad restaurací U Marty
 17. Tovární u č.p. 44/88 – nad „Řempem“
 18. Zahradní vedle č.p. 520/68b – u parčíku
 19. Ruská u č.p. 287 – parkoviště u Údolí
 20. Mírová u č.p. 300/25
 21. Bílinská před č.p. 204/2 – na parkovišti
 22. Střední před č.p. 183/5 – u bývalé pošty
 23. Tichá u č.p. 222/13
 24. Sadová před č.p. 228/14 – u odbočky do Tiché

 

DUO nádoby

Duo nádoba je popelnice o objemu 260 litrů, která je rozdělena přepážkou na dvě části.  V jedné části je zavěšen pytel, který slouží pro ukládání plastů. Druhá část slouží pro volné ukládání papíru. Nádoba má víko v barevném provedení žlutá/ modrá dle shromažďovaných odpadů. Obě komodity se sváží ve stejný den.

Hlavní výhodou je intenzifikace vytříděných využitelných odpadů, protože duo nádoby jsou umístěny přímo u jednotlivých domácností – stejně jako jsou popelnice na směsný komunální odpad. Odpadá tak mnohdy nepříjemná cesta ke společným stanovištím na tříděný odpad, kde mohou být kontejnery plné. V den svozu lze k nádobě odložit i rozměrnější papírové krabice, které se do nádoby nevejdou.

Duo nádoby jsou umístěny individuálně u jednotlivých nemovitostí a papírový odpad se soustřeďuje do samostatného oddílu pod modrým víkem

 

Do modrých kontejnerů a příslušného oddílu DUO nádob je možné vkládat:

 • časopisy, noviny, sešity, letáky, katalogy
 • krabice, papírové obaly, cokoli z lepenky
 • knihy bez pevné vazby, kancelářský papír

 

Do těchto nádob nepatří:

 • uhlový papír (kopírák), pauzovací papír
 • voskovaný papír, pergamen
 • papír znečištěný potravinami
 • obvazy, vložky, použité pleny
 • sklo, plasty, textil

 

Aktuální harmonogram svozu modrých kontejnerů a DUO nádob je zveřejněn v sekci Dokumenty