Zpět

Realizované projekty

Podpora Městské policie Dubí

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 150 000,- Kč na projekt „Podpora Městské policie Dubí“

Pořízení vybavení pro JSDH Dubí

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 150 000,- Kč na projekt „Pořízení vybavení pro JSDH Dubí“

Odborná učebna v ZŠ Dubí 2, Tovární 110/86

Název projektu: ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Tovární 110/86 Odborná učebna přírodních věd CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009466  Realizátor: Město Dubí Finanční zdroj: 11703  -  Integrovaný regionální operační program Datum zahájení realizace projektu:          13.08.2018      Datum ukončení projektu:                         31.12.2020 Základní charakteristika a cíle projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do odborné učebny v objektu Základní školy v Dubí 2, …

Odborná učebna v ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27

Název projektu: ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27 Odborná jazyková učebna a učebna informatiky CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465 Realizátor: Město Dubí Finanční zdroj: 11703  -  Integrovaný regionální operační program Datum zahájení realizace projektu:          13.08.2018      Datum ukončení projektu:                         31.12.2020 Základní charakteristika a cíle projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do odborné učebny v objektu Základní šk…

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí

Název projektu: Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476 Na projekt je poskytována podpora EU. Účelem projektu je participace obyvatel Pozorky, aktivizovat je, posilovat jejich kompetence a připravenost k řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám. Projekt je realizován od května 2020 do 30. 6. 2022.

Protipovedňová opatření města Dubí

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Komunitní centrum

Komunitní centrum Dubí - Pozorka

MAS Cínovecko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Projekt s názvem: „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“   Semináře: Seminář pro členy koordinační pracovní skupiny a další pracovníky MAS v Dubí Seminář - Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme Seminář pro nové starosty, starostky, členy rad, předsedy výborů a komisí a další zastupitele územních s…

Mikroregion Cínovec

Projekt - Úloha obcí při realizaci regionální politiky, využití národních a evropských zdrojů; příklady dobré praxe, výměna zkušeností Program MMR: "Podpora obnovy venkova 2012" Dotační titul č, 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Pozvánka II.pdf Pozvánka I.pdf Cílem projektu je zvýšení znalostí starostů, členů rad, členů zastupitelstev - zejména členů výborů a komisí obcí sdružených ve svazku obcí Mikroregion Cínovec i všech ostatních spolupracujících svazků obcí…

Podpora - Praxe - Profese

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Přejít na stránku: 1