Formuláře pro cestování v době nouzového stavu od 1. 3. 2021 viz níže ...................Dokumenty … více informací
Zpět

Mikroregion Cínovec

Zpět na seznam článků
Mikroregion Cínovec

Projekt - Úloha obcí při realizaci regionální politiky, využití národních a evropských zdrojů; příklady dobré praxe, výměna zkušeností

Program MMR: "Podpora obnovy venkova 2012"

Dotační titul č, 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.


Pozvánka II.pdf

Pozvánka I.pdf


Cílem projektu je zvýšení znalostí starostů, členů rad, členů zastupitelstev - zejména členů výborů a komisí obcí sdružených ve svazku obcí Mikroregion Cínovec i všech ostatních spolupracujících svazků obcí, obcí a měst v oblasti implementace principů regionální politiky do každodenního života na venkově. S tím souvisí i další neméně důležitý cíl spočívající ve zvýšení absorpční kapacity sdružených obcí a měst při využívání finanční pomoci pro obnovu a rozvoj venkova z národních i evropských zdrojů.

Předmětem projektu je příprava a realizace čtyř interaktivních seminářů spojených s panelovou a řízenou diskuzí zaměřených na následující klíčové tématické okruhy:

1) Regionální politika Evropské unie a Strategie regionálního rozvoje České republiky, současný i budoucí vývoj, nástroje pro jejich provádění

2) Společná zemědělská politika, II.pilíř- rozvoj venkova, Program rozvoje venkova, současný a buoucí vývoj

3) Zhodnocení dosavadních výsledků využívání evropských i tuzemských programů pro obnovu a rozvoj venkova a výsledků vzájemné spolupráce v rámci společného území

4) Prezentace příkladů dobré praxe - úspěšných projektů realizovaných v rámci území - panelová diskuze

5) Řízená diskuze - výměna zkušeností z přípravy projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, jejich realizace a zajištění udržitelnosti v období po
skončení dotace

Přínosem projektu bude především další zvýšení povědomí starostů obcí a dalších členů rad a zastupitelstev o regionální politice EU i ČR a nástrojích k její realizaci -strukturálních fondech i Společné zemědělské politice a osvojení základních postupů pro výběr dobrých projektů a zpracování žádostí o dotace.

Dopadem projektu bude zvýšení absorpční kapacity území Svazků obcí Mikroregion Cínovec ( Dubí, Proboštov, Novosedlice) a přilehlého okolí s více než 40 000 obyvateli pro realizaci svých rozvojových strategií zaměřených na zvyšování kvality života lidí a lepší využití potenciálu území pro zlepšení ekonomiky a zaměstnanosti, zejména cestou zvýšení turistického ruchu a podporou malého a středního podnikání na venkově.

Dokumenty