Zpět

Vlčí kámen

Zpět na seznam článků

Vrchol Vlčí kámen (613 m) je součástí Krušných hor a zvedá se severně nad městem Hrob a severozápadně od Dubí. Vlčí kámen je zajímavý a rozměrný skalní útvar a významný krajinný prvek budovaný z červeného křemenného porfyru typu Pramenáče. Dojdete k němu z Dubí-Pozorky po modré turistické značce směrem k oboře ve Mstišově a tato turistická značka vás dále přes Vlčí kámen dovede až do Mikulova.

Na Vlčím kameni můžete obdivovat různé skalní útvary, například balvanové proudy, mrazové sruby a úpatní haldy. Skalky jsou romantické a rozeklané a je z nich také překrásný výhled do širokého okolí. V půlkruhovém záběru můžete sledovat krušnohorský Bouřňák (869 m) a Stropník (856 m), těžebně postižené i zrekultivované partie severočeské hnědouhelné pánve, střední část Českého středohoří až po vzdálený horizont Doupovských hor a pahorkatiny Džbánu. Uvidíte třeba vodní nádrž Barboru, město Teplice, ale dohlédnout lze až do Ústí nad Labem a Loun.

GPS: 50°40'37.84"N, 13°44'6.29"E
Bod zájmu: Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Školní kolektiv
Jak: Pěšky

Galerie