Zpět

Rašeliniště

Zpět na seznam článků

V okolí Cínovce můžete navštívit hned několik rašelinišť vrchovištního typu, která se nacházejí v nadmořské výšce mezi 850 až 880 m a mají kubaturu cca 3 mil. m3 humolitu. Jestliže dříve lidé rašeliniště vysoušeli, dnes se snaží o opak a plochy znovu zavodňují. Přírodní rezervaci Cínovecké rašeliniště najdete západně od Cínovce a navazuje na Georgenfeldské rašeliniště na německé straně hranice. Dnes již málo známé rašeliniště U jezera se nachází cca 2 kilometry na západ v plochém sedle na severovýchodním úpatí Pramenáče. Má rozlohu cca 9 ha, kubaturu 1,67 mil. m3 a ověřenou mocnost přes 6 metrů. Do druhé světové války bylo jako jediné využíváno pro balneologii lázní Teplic.

Na území rašelinišť roste borovice kleč, jeden z nejstarších porostů této části Krušných hor, a dva druhy bříz – pýřitá a zakrslá. Vyskytuje se zde chráněná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Mezi další chráněné rostliny, které tady můžete obdivovat, patří rojovník bahenní, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý. V okrajových částech přírodní rezervace roste kriticky ohrožený prstnatec plamatý. Z ptáků můžete na rašeliništích zastihnout kromě jiných chráněného čápa černého, který do tohoto prostoru zalétá za potravou, nebo krkavce velkého.

GPS: 50°43'37.70"N, 13°44'40.26"E
Bod zájmu: Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv
Jak: Pěšky

Rašeliniště na saské straně hranice se jmenuje Georgenfelder Hochmoor. Je jedním z mála přístupných horských rašelinišť a platí se tam vstupné. Cesta k němu vede od hraniční obce Zinnwald-Georgenfeld a projít můžete po 1200 metrů dlouhém povalovém naučném chodníku, který vede nejzajímavějšími částmi rašeliniště. Na rozdíl od Georgenfeldského horského rašeliniště na německé straně jsou Cínovecké rašeliniště a rašeliniště U jezera ponechána svému přirozenému půvabu a zájemci a návštěvníci hor mohou obdivovat drsnou a zádumčivou krásu volné krušnohorské krajiny. K rašeliništím se dostanete horskou silnicí vedoucí z Cínovce na Nové Město a po krátkých kolmých odbočkách. Doporučujeme buď výhledy z okolních loveckých posedů, nebo prostudovat detailní letecké mapy na internetu. Ty pak z nadhledu odhalí rašeliníkové loučky a řadu drobných jezírek.

Kahleberg (905 m) je třetí nejvyšší horou ve východních Krušných horách a nachází se v Sasku nedaleko hranic s Českem u městečka Altenberg. Přístupové cesty vedou z mnoha odpočívacích parkovišť při silnicích do Altenbergu, ale i z parkoviště u nové cínovecké restaurace Krušnohorský dvůr. Tyto cesty jsou dobře značené dřevěnými ukazateli a turistickými značkami. Na vrcholu Kahlebergu stojí malá chata a dříve jste se tu mohli rozhlédnout ze dvou věží. Od horské chaty je za dobrého počasí nádherný výhled do Saska, ale i do Čech. Na západě lze spatřit nejvyšší vrcholky Krušných hor – Klínovec (1 244 m) a Fichtelberg (1 214 m). Na severu pak uvidíte město Drážďany s televizní věží a severovýchodním směrem dohlédnete až na tepelné elektrárny v lužické pánvi na hranicích Německa a Polska.

Směrem k východu zaujme strmý čedičový vrcholek Geisingbergu (824 m) s kamennou vyhlídkovou věží s pozadím pískovcových stolových hor Děčínského Sněžníku (723 m) a Königsteinu. Za hlubokým kaňonem Labe se nachází oblast Českosaského Švýcarska s vulkanickými kužely Růžovského vrchu (619 m) a Klíče (759 m). Při opravdu dobré viditelnosti je pouhým okem identifikovatelný více než 100 km vzdálený Ještěd (1 012 m), hřeben Jizerských hor a Krkonoš, včetně nejvyšší hory Sněžky (1 602 m).  

Hora Kahleberg je tvořena křemennými porfyry s úzkými žilami žulových porfyrů. Je to hornina s typicky červeným zbarvením, kterou můžete na jižní straně hory sledovat na mohutných skaliskách Malého a Velkého Lugsteinu. Ty skýtají krásné výhledy nejen na přírodní rezervaci Hochmoor, ale i na České středohoří, horu Říp a okrajové partie Prahy. 

Na severozápadním svahu Kahlebergu však křemenný porfyr tvoří rozsáhlá kamenná moře (5 ha). Rostou tu převážně lišejníky a místo je chráněno jako přírodní památka. Místní kamenná moře jsou výsledkem klimatického a mechanického zvětrávání, při němž voda v průběhu věků pronikala do skalních trhlin a puklin. Tam v zimě zmrzla a rozpínala se, dokud opět neroztála. Menší částečky odnesla voda do údolí (tam se uložily nebo je odnesly vodní toky) a haldy kamenné suti zůstaly. Neustálé opakování těchto procesů nakonec způsobilo roztržení i té nejtvrdší skály, kdy se pevný a celistvý horninový pokryv rozdrobil nejprve do větších bloků a poté do stále menších kamenů.

Přírodní rezervace Hochmoor, která je jedním z mála přístupných horských rašelinišť, leží jižně od Kahlebergu, přímo na sasko-české hranici. Cesta k rašeliništi vede od hraniční obce Zinnwald-Georgenfeld a projít můžete po 1 200 metrů dlouhém povalovém naučném chodníku. Na území rašelinišť roste borovice kleč, jeden z nejstarších porostů této části Krušných hor, a dva druhy bříz – pýřitá a zakrslá. Vyskytuje se zde chráněná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Mezi další chráněné rostliny, které zde můžete obdivovat, patří rojovník bahenní, suchopýr pochvatý a suchopýr úzkolistý. V okrajových částech přírodní rezervace roste kriticky ohrožený prstnatec plamatý. Z ptáků můžete na rašeliništích zastihnout kromě jiných chráněného čápa černého, který do tohoto prostoru zalétá za potravou, nebo krkavce velkého.

GPS: 50°43'44.98"N, 13°44'36.55"E
Bod zájmu: Kultura, Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky
Praktické informace:
Otevírací doba: květen–říjen denně 9:00 – 17:00
Vstupné: dospělí 1,80/1,50 €
děti 1,30/1,00 €
ve školních skupinách 0,50 €
Email: FV.Osterzgebirge@t-online.de
Telefon: (035056) 35355
Adresa: Fremdenverkehrsbüro, Teplitzer Straße 12, 01773 Zinnwald

Galerie