PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - VÁNOCE 2022 Oznamujeme občanům, že ve dnech od 24. 12. 2022 do 31. 12. 2… více informací
Zpět

Aktuality

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PROBĚHNE DNE 7.5.2022

Informační letáček naleznete zde.

NOVÉ INFORMACE KE SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOVŮ

 

Stávající třídicí linka odpadů v Nákladní ulici, provozovaná společností Marius Pedersen a.s., byla nově dovybavena pro automatické dotřídění kovového odpadu. Novinkou v celém řetězci třídění je především magnetický separátor, který zachytává a odděluje z ostatního tříděného odpadu kovový odpad.

 

Od 1.12.2021 je možné kovové obaly dávat do nádob NA PLASTY. Jak do žlutých 1100 l kontejnerů ve veřejných stanovištích, tak do DUO nádob nebo žlutých 240 l a 120 l nádob umístěných u rodinných domů.

 

Na těchto sběrných místech:

  1. Karolíny Světlé naproti č.p. 559/8 vedle kontejneru na textil
  2. Krušnohorská na parkovišti naproti „Čtyřlístku“ u nádob na tříděný odpad
  3. Lípová x Palackého u nádoby na tříděný odpad

je nadále k odkládání kovových obalů a drobného kovového odpadu z domácností preferován sběr do speciálního šedého kontejneru.

Dokumenty