Zpět

Aktuality

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PROBĚHNE DNE 7.5.2022

Informační letáček naleznete zde.

NOVÉ INFORMACE KE SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOVŮ

 

Stávající třídicí linka odpadů v Nákladní ulici, provozovaná společností Marius Pedersen a.s., byla nově dovybavena pro automatické dotřídění kovového odpadu. Novinkou v celém řetězci třídění je především magnetický separátor, který zachytává a odděluje z ostatního tříděného odpadu kovový odpad.

 

Od 1.12.2021 je možné kovové obaly dávat do nádob NA PLASTY. Jak do žlutých 1100 l kontejnerů ve veřejných stanovištích, tak do DUO nádob nebo žlutých 240 l a 120 l nádob umístěných u rodinných domů.

 

Na těchto sběrných místech:

  1. Karolíny Světlé naproti č.p. 559/8 vedle kontejneru na textil
  2. Krušnohorská na parkovišti naproti „Čtyřlístku“ u nádob na tříděný odpad
  3. Lípová x Palackého u nádoby na tříděný odpad

je nadále k odkládání kovových obalů a drobného kovového odpadu z domácností preferován sběr do speciálního šedého kontejneru.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 20.5.2023.pdf 13.04.2023 200.2 KB