Zpět

ZM volební období 2018 - 2022

Ustavující zastupitelstvo

Pondělí, 10.10.2022

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Zastupitelstvo č. 30

Středa, 07.09.2022

Město  Dubí starosta města – Ing. Petr Pípal   Ruská 264, 417 01 Dubí 1, Tel: 417571041-2, fax: 417 571 399 ,  e-mail: info@mesto-dubi.cz   Svolává   veřejné Zastupitelstvo města Dubí, které se bude konat dne 14. 09. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:   Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti   Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 232/5 k. ú. Cínovec   (TO 45/22) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295…

Zastupitelstvo č. 29

Pondělí, 01.08.2022

P o z v á n k a   na 29. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat v pondělí dne 08. 08. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3     Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti   Schválení kupní ceny pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov  (TO 40/22) Bezúplatný převod pozemků p. č. 452/6, p. č. 452/18, p. č. 452/20, p. č. 1251/2, p. č. 1251/3 a p. č. 1251/5            vše k. ú. Dubí u Teplic (TO 41/22)   Be…

Zastupitelstvo č. 28

Pondělí, 20.06.2022

P o z v á n k a   na 28. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 22. 06. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3 Program:   Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti Odkoupení pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 30/22) Bezúplatný převod pozemků p. č. 447/2, p. č. 1236/10, p. č. 1236/33, p. č. 1255/86, p. č. 1255/87, p. č. 1255/88, p. č. 1255/94, p. č. 1255/95, p. č. 1255/97, p. č. 1255/102, p. č. 1255/103…

Zastupitelstvo č. 27

Středa, 04.05.2022

P o z v á n k a   na 27. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 11. 05. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3    Program: Kontrola usnesení  Majetkoprávní záležitosti Prodej pozemků p. č. 480/2 a p. č. 481/2 k. ú. Cínovec  (TO 21/22)   Rozpočtová opatření  Rozpočtové opatření č. 21/2022 (FO 6/22) Rozpočtové opatření č. 22/2022 (FO 7/22)  Různé Žádost o poskytnutí individuální dota…

Zastupitelstvo č. 26

Středa, 16.03.2022

Svolává   veřejné Zastupitelstvo města Dubí, které se bude konat dne 23. 03. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:  Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti  Bezúplatný převod veřejného osvětlení na pozemku p. č. 4281/1, k. ú. Teplice, na Statutární město Teplice (TO 15/22) Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 640/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 16/22) Prodej části pozemku p. č. 1171/1 k. ú. Cínovec (TO 17/22) Pr…

Zastupitelstvo č. 25

Úterý, 22.02.2022

P o z v á n k a     na 25. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat v pondělí dne 28. 02. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3    Program:    Bývalý areál „Rudné doly Cínovec“ – projednání žádosti o prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a projednání žádosti o úpravu kupní smlouvy s firmou SPARUS s.r.o.    V Dubí   21. 02. 2022                                                                                                      …

Zastupitelstvo č. 24

Středa, 19.01.2022

P o z v á n k a na 24. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 26. 01. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3 Program: Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti Prodej pozemků p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky (TO 3/22) Prodej části pozemku p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 4/22) Prodej pozemku p. č. 271/2 a části pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 5/22) Prodej pozemku p. č. 259 a částí pozemků p. č. 258, p. č. …

Zastupitelstvo č. 23

Středa, 08.12.2021

P o z v á n k a   na 23. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 15. 12. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti     Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 84/21)   Změna Pravidel pro prodej nemovitých věcí (TO 86/21)   Zrušení usnesení o prodeji části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 87/21)   Kanalizační přípojka „Dubí, ul.…

Zastupitelstvo č. 22

Středa, 27.10.2021

P o z v á n k a  na 22. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 03. 11. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti     Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 69/21)   Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec (TO 70/21)   Prodej pozemků st. p. č. 41, p. č. 181 a dvou částí pozemku p. č. 173/3 vše k. ú. Cín…

Přejít na stránku: 134