Zpět

Ceník inzerce v Dubském zpravodaji

Dubský zpravodaj: 2000 výtisků

ZM dne 25. 1. 2023, číslo usnesení: 58/2/2023

Ceník

Společenská rubrika
přání, poděkování apod. zdarma
Ostatní inzerce
uvedené ceny jsou bez DPH (+21% DPH)
Černobílá inzerce
rozměr 26cm×19cm (A4) 3 800,- Kč
rozměr 18,5cm×13cm (A5) 1 900,- Kč
rozměr 13cm×9cm (A6)    950,- Kč
rozměr 9,5cm×6,5cm (A7)    475,- Kč
rozměr 7cm×4,5cm (A8)    238,- Kč
 • Inzeráty si můžete objednat přes e-mailovou adresu: dubskyzpravodaj@seznam.cz.
 • Znění inzerátu zasílejte výhradně přílohou.
 • Prosíme, uvádějte Vaši doručovací adresu a fakturační údaje, IČO případně DIČ.
 • Danou částku za Vaši inzerci lze uhradit v pokladně MěÚ Dubí nebo Vám bude fakturována.

Pravidla periodického tisku územního samosprávného celku měsíčníku Dubský zpravodaj

 1. Dubský zpravodaj je koncipován jako apolitický měsíčník, který si klade za cíl přinášet informace o společenském, kulturním, sportovním životě města, stejně tak o činnosti Zastupitelstva města Dubí, Rady města Dubí a jednotlivých odborech MěÚ Dubí.
 2. Dubský zpravodaj vychází vždy 12. dne v měsíci (ve výjimečných případech lze z organizačních důvodů datum vydání upravit; toto je vždy oznámeno v předešlém čísle).
 3. Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravu délky příspěvku vzhledem ke kapacitě časopisu po dohodě s autorem textu.
 4. Počet příspěvků od jednoho autora či jedné instituce je omezen až na 3 příspěvky, pokud toto umožní aktuální číslo Dubského zpravodaje.
 5. U společenské rubriky (rodinná kronika) je nutno, aby autor uvedl kontaktní údaje na svou osobu. Gratulace, oznámení, výročí sňatečního obřadu, oznámení jiného osobního charakteru uveřejněném v Dubském zpravodaji vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejněním v DZ. Za obsah příspěvku společenské rubriky je odpovědný zadavatel.
 6. Inzerce v DZ je zpoplatněná a řídí se aktuálně platným ceníkem. U zadání inzerce je nutno dodat fakturační údaje a telefonický kontakt. Za obsah inzerce je odpovědný zadavatel.
 7. Veškeré fotografie musí být zaslány v nejvyšším rozlišení tak, aby byly technicky zpracovatelné pro tisk.
 8. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, jsou archivovány v MKZ Dubí po dobu 12 měsíců a poté skartovány.
 9. Na zveřejnění příspěvku, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, není právní nárok.
 10. Uzávěrka příspěvků je vždy 25. dne v měsíci, a to v 12:00 hodin. Pokud je tomu zpravidla z organizačních důvodů jinak, tuto informaci přináší předešlé vydání Dubského zpravodaje.
 11. U fotografií dokumentující konanou akci není třeba žádat souhlas fotografované osoby s otištěním takové fotografie.
 12. Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 13. Články určené k otištění v DZ musí splňovat podmínky Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

ZM dne 25. 1. 2023, číslo usnesení: 58/2/2023

Dokumenty

  Název Datum Velikost
souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-dubsky-zpravodaj.pdf 06.10.2020 163.5 KB