Zpět

Výbory zastupitelstva města

Výbory Zastupitelstva města Dubí ve volebním období 2022 - 2026

Finanční výbor

Složení Finančního výboru
poř. příjmení, jméno, tituly funkce
1 Janíková Eva Ing. předseda
2 Dvořáková Alena člen
3 Kučera Daniel Ing. člen
4 Valenta Jan člen
5 Vítek Jiří člen

Kontrolní výbor

Složení Kontrolního výboru
poř. příjmení, jméno, tituly funkce
1 Zíka Tomáš předseda
2 Havel Tomáš člen
3 Hromada Josef Bc. člen
4 Routner Milan člen
5 Zmítko Jiří Mgr. člen

Výbory Zastupitelstva města Dubí ve volebním období 2018 - 2022

Finanční výbor

Složení Finančního výboru
poř. příjmení, jméno, tituly funkce
1 Velcová Marcela Ing. předseda
2 Hrubešová Helena Mgr. člen
3 Dvořáková Alena člen
4 Bukačová Lenka člen
5 Pejchar Petr člen

Kontrolní výbor

Složení Kontrolního výboru
poř. příjmení, jméno, tituly funkce
1 Zíka Tomáš předseda
2 Let Petr člen
3 Vengrynská Helena člen
4 Struhová Marie Mgr. člen
5 Minaříková Milada Bc. člen