Zpět

Materiály do Zastupitelstva města

Zastupitelstvo č. 24

Středa, 19.01.2022

P o z v á n k a na 24. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 26. 01. 2022 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3 Program: Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti Prodej pozemků p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky (TO 3/22) Prodej části pozemku p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 4/22) Prodej pozemku p. č. 271/2 a části pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 5/22) Prodej pozemku p. č. 259 a částí pozemků p. č. 258, p. č. …

Zastupitelstvo č. 23

Středa, 08.12.2021

P o z v á n k a   na 23. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 15. 12. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti     Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 84/21)   Změna Pravidel pro prodej nemovitých věcí (TO 86/21)   Zrušení usnesení o prodeji části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 87/21)   Kanalizační přípojka „Dubí, ul.…

Zastupitelstvo č. 22

Středa, 27.10.2021

P o z v á n k a  na 22. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 03. 11. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3   Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti     Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 69/21)   Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec (TO 70/21)   Prodej pozemků st. p. č. 41, p. č. 181 a dvou částí pozemku p. č. 173/3 vše k. ú. Cín…

Zastupitelstvo č. 21

Úterý, 07.09.2021

P o z v á n k a na 21. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 15. 09. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3 Program: Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti Prodej pozemku p. č. 764/1 a části pozemku p. č. 765 k. ú. Dubí u Teplic (TO 48/21) Prodej pozemku p. č. 343/2 k. ú. Dubí u Teplic (TO 49/21) Prodej části pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec   (TO 50/21) Prodej pozemků bývalého areálu „Rudné doly Cínovec“ (T…

Zastupitelstvo č.20

Středa, 16.06.2021

P o z v á n k a na 20. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 23. 06. 2021 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3

Zastupitelstvo č. 19

Čtvrtek, 06.05.2021

P o z v á n k ana 19. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 12. 05. 2021 od 18:00 hodinv Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3Program:1. Kontrola usnesení2. Majetkoprávní záležitostiRevokace usnesení ZM č. 428/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 a schválení zveřejnění záměru (TO 20/21)Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1172 a část pozemku p. č. 1173/1 oba k. ú. Cínovec (TO 21/21)Návrh na odkoupení pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov (TO 23/21)Zveřejnění záměru…

Zastupitelstvo č. 18

Pondělí, 22.03.2021

veřejné Zastupitelstvo města Dubí, se bude konat dne  31. 03. 2021 od 18:00 hodin v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Zastupitelstvo č. 17

Pondělí, 18.01.2021

veřejné Zastupitelstvo města Dubí, které se bude konat dne  27. 01. 2021 od 18:00 hodin v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3  Program:  1. Kontrola usnesení  2. Majetkoprávní záležitosti  Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 41, p. č. 181 a část pozemku p. č. 173/3 k. ú. Cínovec (TO 1/21) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec  (TO 2/21) 3. Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č. 3/2021 (FO 1/21) 4. Různé Schválení spoluúčasti města na programu pr…

Zastupitelstvo č. 16

Úterý, 08.12.2020

P o z v á n k a na 16. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 16. 12. 2020 od 18:00 hodin v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3   Pozn. Návštěvníky zasedání zastupitelstva žádáme o dodržování 3xR (Rouška, Ruce, Rozestupy)

Zastupitelstvo č. 15

Pondělí, 26.10.2020

P o z v á n k a na 15. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 04. 11. 2020 od 18:00 hodin v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3   Pozn.: Za současného nouzového stavu a dle mimořádného opatření vyhlášeného ministerstvem zdravotnictví je veřejnost, která se bude zasedání zastupitelstva města účastnit, povinna chránit si horní cesty dýchací, využívat pouze míst k sezení s odstupem minimálně 2m. Maximální počet účastníků nesmí přesáhnou 100 osob z řad veřejnost…

Přejít na stránku: 13