Zpět

Turistické cíle

Moldavská trať

Moldavská horská dráha bývá někdy nazývána Krušnohorskou železnicí či Teplickým Semmeringem. Trať postavila Společnost Pražsko‑Duchcovské dráhy a jejím cílem bylo propojení severočeské hnědouhelné pánve se středními Čechami, Prahou a později se Saskem. Vlak na této trati překonává s pomocí tří viaduktů a dvou tunelů náročný horský terén. Železnice, spojující město Most přes Dubí s Moldavou v Krušných horách, se začala stavět v roce 1871. První úsek tratě z Mostu do Oseka byl slavnostně zprovozně…

Úvraťové nádraží Dubí

Úvraťová železniční stanice je jednou ze zastávek turistické Moldavské dráhy (Most – Dubí – Moldava v Krušných horách). Památkově chráněná budova stanice už sice provozním účelům neslouží, ale najdeme v ní unikátní soukromé muzeum manželů Našincových. Nádraží Dubí patří mezi osm unikátních úvraťových stanic v České republice. Úvraťové řešení stanice (vlak přijíždí v jednom směru a ve stejném i ze stanice vyjíždí) zde bylo zvoleno kvůli potřebě zdolání terénu s velkým převýšením. Samotná stanice …

Husův vrch

Husův vrch se nachází na úpatí Krušných hor, na západním okraji Běhánek. Na jeho vrcholu najdeme pomník mistra Jana Husa, výhled na České středohoří je však trochu ztížen vzrostlým lesem. Už za první republiky se na tomto vrchu scházeli 5. července příslušníci české menšiny z okolních obcí a na paměť mistra Jana Husa zapalovali ohně, které byly vidět daleko do krajiny. Stavbu pomníku inicioval ihned po skončení druhé světové války poslední demokraticky zvolený starosta Běhánek Antonín Zuna. P…

Myslivna Barvář (Schweissjäger)

Myslivna Barvář vznikla v lese nedaleko Dubí už za Radslava Vchynského ze Vchynic kolem r. 1600 a později zde sídlila také lesní správa teplického panství. Její pojmenování pochází z let 1770–1780, kdy byla hájovna přestavěna a sloužila k chovu loveckých psů určených ke stopování zvěře, tedy barvářů, německy Schweissjäger. Od myslivny se v minulosti rozprostíral otevřený výhled na Teplice a České středohoří, a proto se toto místo záhy od konce 18. století stalo oblíbeným cílem návštěvníků z řad …

Mordstein

Nedaleko myslivny Barvář, u historické úvozové cesty spojující obce na české a německé straně Krušných hor stojí tzv. Mordstein, dříve též Neuber Stein, který připomíná tragickou událost. Dle ústního podání se dne 29. října 1685 po staré obchodní stezce vracel z teplických trhů obchodník Kryštof Neuber, ale do rodného do Lauensteinu už nedojel. Když už byl skoro na vrcholu stoupání úvozové cesty pod Židovským vrchem, přepadl ho s vidinou zisku jeho bratr a zavraždil. Peníze nenašel, protože byly…

Mlýnský vrch

Na vrchol Mlýnského vrchu vedou malebné lesní stezky. Jednou z nich je cesta zvaná dle svého tvaru zig-zag, která vede od Goethova parku. Po vystoupání mezi vzrostlými duby se na vrcholu naskytne výhled nejen na Dubí, ale i na Krušné hory. Pokud se vydáme dále po hřebeni, dojdeme až na samotný vrchol (436 m.n.m.). Vrchol tvoří uměle vytvořená plošinka s několika schody, na které původně stával dřevěný altánek a návštěvníci zde mohli ve stínu mohutných stromů rozjímat a kochat se výhledy, které d…

Napoleonský kámen

Uprostřed lesů severně od Dubí můžete najít Francouzský, jinak také Napoleonský kámen s nápisy „Napoleon I. den 30. August 1813. Wendepunkt seiner Siege.“ a „Den gefallenen Helden zum ehrenden Gedenken“. Připomíná události z konce léta a začátku podzimu roku 1813, kdy na část rakousko‑ruské armády pod velením knížete Karla Schwarzenberga, která ustupovala po prohrané bitvě u Drážďan (26.–27. srpna 1813), zaútočili Francouzi pod velením Napoleona I. Armádnímu sboru, který od Drážďan táhl přes Cí…

Hájovna Vogelsang

Od hájovny nazývané Vogelsang (Ptačí zpěv) se můžete vydat po značených turistických trasách směrem na Cínovec a Komáří vížku. GPS: 50°41'20.25"N, 13°47'16.42"E Bod zájmu: Sport, Příroda Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Školní kolektiv Jak: Na kole, Pěšky, Na vozíku

Naučná stezka Cínovec

Na Cínovci jsou hned tři naučné stezky, které se věnují dějinám hornictví, osídlení a přírodním památkám. Jednou z nich je Příhraniční naučná hornická stezka, která je dlouhá téměř 40 kilometrů a v obci má několik zastavení. Trasa hornické stezky probíhá po obou stranách česko-saské hranice a vede z Krupky přes Horní Krupku, Komáří hůrku a Fojtovice do saského Fürstenau. Odtud pokračuje stezka dále přes Löwenhain, Geising a Altenberg do obce Zinnwald. Starým hraničním přechodem se vrací opět do …

Historický hraniční kámen na Cínovci

Nedaleko hostince U Lípy na Cínovci, kde státní hranice uhýbá doprava a tvoří výběžek, který se nachází nedaleko silnice do Drážďan, stával od roku 1673 hraniční kámen tří panství s erby Šternberků (zlatá osmicípá hvězda v modrém poli, kteří vlastnili krupské panství), rytířů z Bünau (štít rozdělený křížem, kdy druhé a třetí pole je rozděleno červenou a stříbrnou barvou a v prvním a čtvrtém poli se nalézají zlaté lví hlavy držící v tlamě zlaté lilie. Nad erbem jsou umístěné přilby. Na levé je če…

Přejít na stránku: 2