Zpět

Odborná učebna v ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27

Zpět na seznam článků

Název projektu:

ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27

Odborná jazyková učebna a učebna informatiky

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465

Realizátor:

Město Dubí

Finanční zdroj:

11703  -  Integrovaný regionální operační program

Datum zahájení realizace projektu:          13.08.2018     

Datum ukončení projektu:                         31.12.2020

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do odborné učebny v objektu Základní školy v Dubí 2, Dlouhá 167/27 a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a na zvýšení klíčových kompetencí – cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Výstupem projektu je 1 nová učebna s moderním a účelným vybavením pro výuku odborných předmětů.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Odborná učebna v ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167.pdf 13.06.2022 259.3 KB
PLAKÁT-a3horizontal-DUBÍ-ZŠ DLOUHÁ.pdf 13.06.2022 73 KB