Zpět

5. Případné platby

Daně, poplatky, pokuty

č.ú. 19-1060455319/0800

Splátky půjček fondu rozvoje bydlení

č.ú. 981224-1060455319/0800