Zpět

Politický vývoj

1935

Volby do národního shromáždění a do senátu v roce 1935. Zastoupení politických stran:

Politická strana Platné hlasy
Čeští agrárníci 3
Čeští národní demokraté 88
Čeští národní socialisté 102
Komunisté 169
Česká strana lidová 2
Němečtí soc. demokraté 767
Německá lidová strana 101
Sudetská str. Heinlein 1355
Fašisté 2
Národní sjednocení 12
Čeští živnostníci 14
Německý volební blok 52
Dlužníci 3
Bund der Landwirte 34

 

1945

Předseda MNV: Josef Štrobl ( 8.5.1945 - 4.3.1946 ), odstoupil pro nemoc.

1946

Předseda MNV: František Pevný ( 4.3.1946 - 16.4.1947 ), rezignoval.

1947

Předseda MNV: V.Frank ( 16.4.1947 - 8.5.1947 ), prozatímní funkce
Jan Pavlíček ( 8.5.1947 - 9.11.1949 ), odstoupil.

1949

Předseda MNV: Bohumil Balada ( 9.11.1949 - 26.5.1954 ).

1954

Předseda MNV: Josef Pánek (26.5.1954 - 19.5.1957 ).

1957

Předseda MNV: Vladimír Řehoř ( 19.5.1957 - 1962 ).

1962

Předseda MNV: Josef Litoš ( 1962 - 1964 ).


1964

Předseda MNV: Vladimír Řehoř ( 5. 7.1964 - 28.1.1971 ), důchod.

1971

Předseda MNV: Václav Otvinovský ( 28.1.1971 - 29.6.1981 ).

1981

Předseda MNV: Bedřich Scholz ( 29.6.1981 -1990 ).

1990

Volbami v listopadu 1990 skončila činnost národních výborů.
Starosta města: Ladislav Fidler ( 1990 - 1994 ).

1994

Starostka města: Ilona Smítková ( 1994 - 1998 ), ( 1998 - 25.4.2001 ), odvolána z funkce.

Poměr politických stran v zastupitelstvu po roce 1989

 

Politická strana 1990 1994 1998
Občanské fórum 15 - -
ODS - 6 4
ČSSD 9 3 4
ČSL 1 - -
KSČM 5 4 4
NEI - 3 4
DŽJ - - 1
SNK - - 2
Sdružení podnikatelů - 3 -
Občanská koalice-politický klub - - 2
KDU-ČSL, SD-OH - 2 -

 

2001

25. dubna 2001 ZM na svém zasedání odvolalo z funkce statutárního zástupce města Dubí paní starostku Ilonu Smítkovou a zvolilo do této funkce PHDr. Juttu Kučerovou.

Dalšími členy ve vedení obce jsou:
- zástupkyně starostky: Petra Doubková
- tajemnice: Irena Uhlířová

Složení Rady města Dubí:
- PhDr. Jutta Kučerová
- Miloslav Černý
- Petra Doubková
- Ing. Oldřich Lišťanský
- Ing. Helena Hrubešová
- Alena Dvořáková
- Tomáš Říman

 

2002

Ve dnech 01. - 02.11.2002 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem.

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zasedání zvolilo:

 

Kandidátní listina Počet abs. Počet v %
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 5 23,81
Komunistická strana Čech a Moravy 4 19,05
Občanská demokratická strana 3 14,29
Unie svobody - Demokratická unie 2 9,52
Sdružení nezávislých 2 9,52
Sdružení obyvatel - Dubí 2002 1 4,76
Občanská koalice - Politický klub 1 4,76
Česká strana sociálně demokratická 1 4,76
Sdružení nezávislých kandidátů - Sportovci města Dubí 1 4,76
Nezávislí 1 4,76

starostka obce:
- Ilona Smítková:

místostarostové obce:
- Jan Dráždil
- Pavel Pernekr

další členové Rady města Dubí:
- Jindřich Pech
- Jiří Landsinger
- MVDr.Juraj Vrabec
- Eva Vágnerová

2006

Ve dnech 20.10.-21.10.2006 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem v obci Dubí:

 

Kandidátní listina Počet mandátů Počet v %
Občanská koalice-Politický klub 6,13
Česká strana sociálně demokratická 13,09
Komunistická strana Čech a Moravy 3 13,53
SNK Evropští demokraté 0 3,85
Strana pro otevřenou společnost 0 2,12
Občanská demokratická strana 9 35,09
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst 2 11,03
Nezávislí 2 9,32
Strana zelených 1 5,80

 

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 8. 11. 2006 zvolilo

starostu města: Ing.Petra Pípala
místostarostku města : Mgr.Petru Doubkovou

členy Rady města Dubí :
Miloslav Černý
RNDR.Jiří Zmítko
Ing.Helena Hrubešová
Mgr.Jiří Šiller
Jaromír Már

 

2010

Ve dnech 15.10.-16.10.2010 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem v obci Dubí:

 

Kandidátní listina Počet mandátů Počet v %
Česká strana sociálně demokratická 2 11,98
TOP 09 1 5,51
Sdružení nezávislých kandidátů - Dubská šance 2 11,07
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 2 8,56
Komunistická strana Čech a Moravy 3 12,40
Občanská demokratická strana 9 39,76
Strana Práv občanů Zemanovci Strana zelených 2 10,69

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 10.11 2010 zvolilo

starostu města Ing. Petra Pípala (ODS)
místostarostu města Mgr. Jiřího Šillera (ODS)

další členové Rady města Dubí:
Mvdr. Juraj Vrabec (ČSSD)
Bc. Tomáš Soper (TOP 09)
Martin Dlouhý (ODS)
RNDr. Jiří Zmítko (ODS)
Mgr. Petra Doubková (SPOZaSZ)

2014

Ve dnech 10.10.-11.10.2014 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem v obci Dubí:

Kandidátní listina

Počet mandátů

Počet v %

NEZÁVISLÍ

2

12,11

Komunistická str. Čech a Moravy

3

14,51

HN.ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST

2

10,16

Česká str. sociálně demokrat.

1

8,13

Severočeši – Dubí

13

55,07

 

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 5.11. 2014 zvolilo

starostu města Ing. Petra Pípala (Severočeši – Dubí)
místostarostu města Mgr. Jiřího Šillera (Severočeši – Dubí)

další členové Rady města Dubí:
Alena Dvořáková (Severočeši – Dubí)
Ing. Jiří Janeček (Severočeši – Dubí)
Květuše Koritková (ČSSD)
Bc. Tomáš Soper (Severočeši – Dubí)
Ing. Marcela Velcová (Severočeši – Dubí)

2018

Ve dnech 5.10.-6.10.2018 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem v obci Dubí:

Kandidátní listina

Počet mandátů

Počet v %

NEZÁVISLÍ

2

11,59

HN.ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST

2

12,06

PRO Dubí

2

13,66

Komunistická str. Čech a Moravy

1

10,41

Česká str. sociálně demokrat.

1

5,68

Severočeši – Dubí

9

47,37

 

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 1.11. 2018 zvolilo

starostu města Ing. Petra Pípala (Severočeši – Dubí)
místostarostu města PhDr. Jiřího Šillera (Severočeši – Dubí)

další členové Rady města Dubí:
Tomáš Zíka (Komunistická str.Čech a Moravy)
Ing. Jiří Janeček (Severočeši – Dubí)
Květuše Koritková (ČSSD)

2022

Ve dnech 23.9.-24.9.2022 se konaly Volby do zastupitelstev v obcích s následujícím výsledkem v obci Dubí:

Kandidátní listina

Počet mandátů

Počet v %

HN.ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST

3

16,07

PRO Dubí

7

41,72

Komunistická str. Čech a Moravy

1

8,86

Severočeši – Dubí

6

33,33

 

Zastupitelstvo města Dubí na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 19.10.2022 zvolilo

starostu města Ing. Jiřího Kašpara (PRO Dubí)
místostarostu města Ing. Víta Rouse (PRO Dubí)

další členové Rady města Dubí:
Šárka Rousová (PRO Dubí)
Ilona Smítková (MHN ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST)
Ing. Jiříh Zahorčák (PRO Dubí)