Zpět

Městská policie

Městská policie Dubí
Adresa: Dubí , Střední 154
Telefon: +420 417 571 200


Velitel městské policie
Tomáš Pykal
Telefon: 417 571 200
Fax: 471 571 637
E-mail: pykal@mesto-dubi.cz

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,podílí se na prevenci kriminality v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.


Galerie