Zpět

Realizované projekty

Odborné učebny ZŠ Dubí 1

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Odborné učebny ZŠ Dubí 2

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009466  a   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465 Realizátor: Město Dubí Finanční zdroj: 11703  -  Integrovaný regionální operační program Datum zahájení realizace projektu:          červen 2019    Datum ukončení projektu:                         prosinec 2020 Základní charakteristika a cíle projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben v objektech Základní školy v Dubí 2, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vaz…

Přejít na stránku: 2