Zpět

Důležité informace

ČSÚ: Životní podmínky 2022 - šetření v domácnostech

Středa, 26.01.2022

Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostechČeský statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice pod názvem „životní podmínky 2022" (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpoče…

Akce "Milostivé léto" - exekuce

Pondělí, 29.11.2021

Milostivé léto V období od 28.10.2021 do 28.1.2022 přichází Vláda ČR s jedinečnou možností, jak může povinný výhodněji uspokojit dluhy vymáhané v exekuci. Stačí aby exekutorovi zaslal doporučený dopis (příp. do datové schránky) s žádostí o aktuální vyčíslení dlužné jistiny a uvedl, že využívá právě institutu tzv. Milostivého léta, do dopisu dále uvede i své aktuální kontaktní údaje, potom ve výše uvedené lhůtě uhradí exekutorovi dlužnou jistinu a poplatek za uzavření exekuce tj. 750 Kč plus DPH…

Zahradní kompostéry

Pátek, 25.06.2021

I v letošním roce město Dubí pokrylo část poptávky občanů po zahradních kompostérech. Opět jsme navázali na anketu „Průzkum zájmu – domácí kompostéry pro občany města Dubí zdarma“, která proběhla již v polovině roku 2019 a zájemcům dle pořadí odevzdaných anketních lístků jsme v jarních měsících předali k užívání dalších 200 ks kompostérů. Kompostéry byly předány po podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, spolu s návodem jak správně kompostovat. Doba udržitelnosti proj…

Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská

Pondělí, 03.05.2021

Projekt Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská je spolufinancován Evropskou unií Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce chodníků podél komunikace č. I/8 ve městě Dubí. Dále budou v projektem řešené lokalitě upraveny 4 stávající autobusové zastávky, rekonstruovány 4 přechody pro chodce a veřejné osvětlení. Podél komunikace rovněž vzniknou 2 nová místa pro bezpečné přecházení chodců. V rámci mobiliáře budou pořízeny 2 autobusové přístřešky. Veškeré stavební úpravy proběhnou dle zá…

OS v Teplicích: Otevření nového informačního centra

Čtvrtek, 29.04.2021

Vážení,dovoluji si Vás informovat, že – s účinností od 3. května 2021 – Okresní soud v Teplicích otevírá nové informační centrum. Účelem jeho zřízení je v prvé řadě zkvalitnění veřejné služby nejenom účastníkům soudních řízení a jejich zástupcům, ale i široké odborné i laické veřejnosti vstupující do kontaktu se zdejším soudem. Prakticky veškerá komunikace (včetně nahlížení do spisů), která doposud často probíhala na úrovni příslušných soudních kanceláří, by nově měla být realizována jen prostře…

ČSÚ: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Čtvrtek, 08.04.2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republikypřistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzickáosoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jakoonline, tedy bez n…

MÚ: Porucha tel. ústředny dne 27.1.2021

Středa, 27.01.2021

Vážení občané,  dne 27.1.2021 došlo k poruše telefonní ústředny městského úřadu Dubí - vadný napájecí zdroj. Z tohoto důvodu budou dnes nedostupné pevné telefonní linky na MěÚ. V případě potřeby kontaktujte přímo jednotlivé pracovníky na služební mobilní telefony, pokud je mají tel. seznamu uvedeny na níže uvedeném odkazu. Odkaz: https://www.mesto-dubi.cz/mestsky-urad/organizace-uradu Děkujeme za pochopení.

Uzavření MěÚ pro veřejnost dne 6.1.2021

Úterý, 22.12.2020

Vážení občané, dne 6. 1. 2021 (středa) v době od 8.00 – do 16.00 hod. dojde k přerušení dodávky elektřiny v objektech Ruská 264/128, 240/134, 363/136 a v Sídlišti Družba. Vzhledem k této situaci bude budova Městského úřadu v Dubí uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram svozu odpadů na přelomu roku

Čtvrtek, 17.12.2020

V příloze naleznete informační leták společnosti Marius Pedersen a.s. ke svozu odpadu z nádob na komunální odpad a separovaného z duonádob na přelomu roků 2020/2021.

MÚ: Provoz městského úřadu během Vánoc 2020

Úterý, 01.12.2020

OZNÁMENÍ OBČANŮM – PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BĚHEM VÁNOC 2020 Oznamujeme občanům, že ve dnech 23 12. 2020 až 31. 12. 2020 bude Městský úřad včetně pokladny a podatelny z organizačních důvodů uzavřen. Poslední příjem hotovostních plateb bude možný do 21. 12. 2020 do 17:00 hod.  Dne 22.12.2020 bude provoz podatelny omezen pouze pro podávání žádostí.   Děkujeme za pochopení. Ing. Jan Pšenička, DiS. vedoucí odboru vnitřních věcí

Přejít na stránku: 13