Zpět

Akce "Milostivé léto" - exekuce

Zpět na seznam článků

Milostivé léto

V období od 28.10.2021 do 28.1.2022 přichází Vláda ČR s jedinečnou možností, jak může povinný výhodněji uspokojit dluhy vymáhané v exekuci. Stačí aby exekutorovi zaslal doporučený dopis (příp. do datové schránky) s žádostí o aktuální vyčíslení dlužné jistiny a uvedl, že využívá právě institutu tzv. Milostivého léta, do dopisu dále uvede i své aktuální kontaktní údaje, potom ve výše uvedené lhůtě uhradí exekutorovi dlužnou jistinu a poplatek za uzavření exekuce tj. 750 Kč plus DPH. Veškeré ostatní náklady exekuce (úroky, penále či poplatky) se odpouští.

Podmínky: Milostivé léto lze využít pouze u exekucí, které spravuje soudní exekutor a kde na straně oprávněného stojí veřejnoprávní subjekt (např. stát, kraj, obec či podnik ve které má stát nebo obec majetkovou účast). Povinný musí být fyzickou osobou (nikoliv právnickou) a nesmí procházet insolvenčním řízením. Z Milostivého léta jsou vyňaty dluhy, které vymáhá např. celní nebo daňová správa.

Výhody Milostivého léta, postupy, jakých pohledávek se týká aj., lze dohledat na webovém portálu:  https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/. Povinní mohou své exekuce zjistit v Centrální evidenci exekucí. Proto neváhejte a neprodleně kontaktujte soudního exekutora.

Podrobnější informace pro pokuty uložené a soudně vymáhané Městem Dubí (nezaplacené blokové pokuty, pokuty přestupkové komise atd.), můžete získat u pracovníka finančního odboru Ing. Josefa Sequense, MBA, tel.: 417 554 618. V rámci uplatnění akce: ,,Milostivé léto“ je ale nutné, aby dlužník výhradně komunikoval přímo se soudním exekutorem. Úplným závěrem nutno dodat, že Milostivé léto platí pro exekuce zahájené před 28.10.2021.

Ing. Josef Sequens, MBA (finanční odbor)