Zpět

Aktuality

Kompostéry

Pátek, 24.06.2022

V loňském roce byli občané města Dubí již podruhé osloveni formou ankety „Průzkum zájmu – domácí kompostéry pro občany města Dubí zdarma“. Tento dotazník byl distribuován do jednotlivých domácností, zveřejněn v Dubském zpravodaji a na webu města. Na základě velkého zájmu občanů byla podána žádost o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. Projekt „Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí 2022“ byl Ústeckým krajem podpořen. Uspořádali jsme výběrové řízení …

Koupaliště

Čtvrtek, 23.06.2022

Dnes, 22.6.2022,  se začalo po provedené opravě s napouštěním bazénu. Napouštění lze odhadnou na 14 dní. O otevření koupaliště Vás budeme informovat na našich FB stránkách na webu Města.

Zápis cizinců do dubských škol pro školní rok 2022/2023

Středa, 25.05.2022

ZÁPIS CIZINCŮ DO DUBSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2022/2023 MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍSTO TERMÍN DOBA   MŠ Dubánek Křižíkova 157, Dubí 1 Tel.: 417 571 026 www.msdubanek.cz     v budově mateřské školy     03.06.2022     8,30 - 11,30 hodin   MŠ Cibuláček Tovární 517, Dubí 1 Tel.: 417 571 060 www.cibulacek.cz     v budově mateřské školy     03.06.2022     9,00 - 12,00 hodin     MŠ U Křemílka Rokos…

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ LITHIA NA CÍNOVCI

Čtvrtek, 05.05.2022

V příloženém dokumentu PDF naleznete prezentaci k připravované těžbě lithia na Cínovci.

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Čtvrtek, 28.04.2022

Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. vybavenou speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů organizuje svoz nebezpečného odpadu  Tato akce se uskuteční v sobotu 7.5.2022 dle stanoveného harmonogramu Dubí 8:00 – 8:15 hod. – Pozorka - u kapličky 8:20 – 8:35 hod. – Mstišov - náměstí Svobody 8:50 – 9:05 hod. – Cínovec - u autobusové zastávky u hraničního přechodu 9:15 – 9:30 hod. – Dubí I - u zámečku 9:35 – 9:50 hod. – Dubí I - Školní náměstí 9:55 …

Novou knihu o Dubí zakoupíte na úřadě a v MIC

Sobota, 16.04.2022

Na podatelně městského úřadu a také v Městském informačním centru si od minulého týdne můžete zakoupit novou knihu o Dubí nazvanou Ve znamení Dubu. Kniha byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 7. dubna v Domě porcelánu s modrou krví za účasti jejího autora, spirovatelele a publicisty Rostislava Křivánka.  Knihu vydalo město Dubí v nákladu 1000 kusů a obsahuje 168 stran textu a dobových i současných fotografií. Zakoupit lze za 290,-Kč.  

Změna dopravního značení v ulici Tichá

Pondělí, 11.04.2022

Upozorňujeme na změnu dopravního značení v ulici Tichá, která byla vyvolána potřebou zklidnění dopravy v této ulici. Během uzavírky Ruské ulice si tudy řidiči nelogicky na vzdory vyznačení objízdné trasy zkracují cestu a komplikují v Tiché ulici provoz. Navržené dopravní opatření neumožní průjezd ulice ani v jednom směru, čímž dojde k omezení provozu pouze na vozidla rezidentů. Toto opatření bude trvalé a zůstane v platnosti i po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Ruská.  Změn…

Sbírka pro Ukrajinu končí 30. 3.

Pondělí, 28.03.2022

Město Dubí ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo od 7. března 2022 sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo by se chtěl zapojit, najde sběrné místo i v Dubí v Domě porcelánu s modrou krví.  Sbírka v Domě porcelánu s modrou krví končí ve středu 30. 3. v 15 hodin.  Sbírka byla cílena na zdravotnický materiál, jako jsou hotové obvazy, obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, šátky trojcípé, termofólie/izotermické fólie, zaškrcovadla (min. šíře 6 cm), turnikety, dlahy typu SAM, rukavice vyše…

Otevření dětských hřišť

Čtvrtek, 17.03.2022

K 10.3. 2022 jsme otevřeli po zimní přestávce dětská hřiště ve Mstišově a v Bystřici. Všechna dětská hřiště ve městě tak již lze využívat každý den v době od 8 do 17 h., od 1. dubna se provozní doba prodlužuje do 20 h.  

Ztráta dodavatele energií - jak postupovat

Čtvrtek, 10.03.2022

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Přejít na stránku: 34614