Zpět

Aktuality

Zpráva ze sociologického výzkumu

Pondělí, 15.01.2024

Vnímání bezpečí ve městě Dubí V druhé polovině roku 2023 se někteří občané zúčastnili jako respondenti dotazníkového šetření za účelem zjištění potřeb a pocitů bezpečí obyvatelstva v Dubí. Osloveny byly různé skupiny napříč věkovými kategoriemi, vzděláním, městskými částmi a sociálním postavením.Výsledky dotazníkové šetření byly shrnuty do Zprávy ze sociologického výzkumu, která se nám v těchto dnech dostala do rukou. Tato zpráva by Vás mohla zajímat, neboť se týká Vás a našeho města. Kindl

Setkání vedení města s občany

Pondělí, 08.01.2024

Pozvánka na 6. setkání s občany Srdečně vás zveme na 6. setkání vedení města s občany, které se uskuteční v pondělí 15. ledna od 18 hodin v restauraci Na Rudolfce, Sportovní 200, Dubí 2. Přijďte diskutovat o aktuálních tématech a plánovaných projektech, investicích a opravách.

Oznámení o termínu svozu vánočních stromků

Středa, 03.01.2024

Vážení občané, oznamujeme Vám, že odvoz odstrojených vánočních stromků bude probíhat    ve dnech 16. ledna – 19. ledna 2024 firmou Marius Pedersen a.s. Stromky je možné do 15. ledna 2024 odkládat stejně jako v loňském roce vedle nádob na směsný komunální odpad anebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Pro odložení vánočního stromku je možno využít i sběrný dvůr v Dubí v ul. U Hřiště 518/5 ve všedních dnech od 8:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.   MěÚ, technický odbor

Svoz bioodpadu

Čtvrtek, 21.12.2023

Informace k zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí Zastupitelstvo města Dubí schválilo na svém zasedání dne 6.12.2023 usnesením č. 203/11/2023 zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí. Hnědé nádoby o objemu 120 l budou občanům, kteří projevili o tuto službu zájem vyplněním ankety v letošním roce, přistavovány k jednotlivým nemovitostem ve druhé polovině února 2024. Nádoby o objemu 240 l budou přistavovány k bytovým domům, kde projevilo…

Nabídka vzdělávání pro dubské seniory

Úterý, 12.12.2023

Město Dubí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze nabízí pro zájemce možnost studovat virtuální univerzitu třetího věku. Přednášky by se v případě zájmu dostatečného počtu uchazečů konaly u nás v Modrodomě. Studijní semestr začíná v únoru 2024. Všechny zájemce z řad seniorů prosíme, abyste se nám do 12. ledna 2024 přihlásili na telefonních číslech +420 775 889 400 a +420 774 028 998, případně na e-mailu: infocentrum@mesto-dubi.cz, abychom zjistili, zda je počet uchazečů dostatečn…

Prodej suvenýrů v Modrodomě končí 19. 12. 2023

Středa, 06.12.2023

Milí návštěníci, pokud si budete chtít koupit nějaký dáreček v našem Městském informačním centru, vezměte, prosím, na vědomí, že letošní prodej bude ukončen 19. 12. 2023 ve 14:00 hodin.  Děkujeme za pochopení. 

Strategický plán rozvoje města

Pátek, 27.10.2023

SPOLEČNĚ TVOŘÍME BUDOUCNOT NAŠEHO MĚSTA Vážení občané,  Dubí se rozhodlo vytvořit Strategický plán rozvoje města. K čemu takový dokument je? Řekne, jaké by naše město mělo být v příštích deseti letech. Co nejvíc pálí zdejší obyvatele? Co je zapotřebí zlepšit? A o jaké silné stránky se můžeme opřít? Když se shodneme na společné vizi a spojíme síly, bude z Dubí lepší město pro život. Rozvoj města je nemyslitelný bez vaší účasti. Chceme znát váš názor, čerpat z vašich zkušeností a třeba i pomo…

Městská policie Dubí – projekt: Podpora Městské policie Dubí

Středa, 25.10.2023

Městská policie v Dubí v letošním roce získala od Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 150.000,-Kč na rozšíření kamerového systému v problémové lokalitě v ulici Tramvajní za účelem posílení prevence proti kriminalitě. Dále pak byly pořízeny odchytové kleště na odchyt toulavých zvířat a tablet pro strážníky umožňující vstup do základních registrů. V současné době jsou tyto prostředky již zakoupeny a předány do užívání při výkonu služby.   Velitel MP – Tomáš Pykal

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dubí

Středa, 25.10.2023

Dobrovolní hasiči z Dubí dostali od Ústeckého kraje dotaci, mají nové vybavení.     Z programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, obrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje získala jednotka SDH města Dubí dotaci. Ústecký kraj v soulad…

APK - Asistent prevence kriminality

Úterý, 24.10.2023

Posílení prevence kriminality ve městě Dubí reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000382 Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města Dubí, k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dále k zajištění dohledu nad dodržováním vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku s důrazem na čistotu a klid na veřejných prostranstvích. Nástrojem k tomu bude udržení stálé pochůzkové služby asistentů prevence kriminality v části Pozorka a rozšíření do části Bystřice. Kindl

Přejít na stránku: 134514