Zpět

Aktuality

Strategický plán rozvoje města

Pátek, 27.10.2023

SPOLEČNĚ TVOŘÍME BUDOUCNOT NAŠEHO MĚSTA Vážení občané,  Dubí se rozhodlo vytvořit Strategický plán rozvoje města. K čemu takový dokument je? Řekne, jaké by naše město mělo být v příštích deseti letech. Co nejvíc pálí zdejší obyvatele? Co je zapotřebí zlepšit? A o jaké silné stránky se můžeme opřít? Když se shodneme na společné vizi a spojíme síly, bude z Dubí lepší město pro život. Rozvoj města je nemyslitelný bez vaší účasti. Chceme znát váš názor, čerpat z vašich zkušeností a třeba i pomo…

Městská policie Dubí – projekt: Podpora Městské policie Dubí

Středa, 25.10.2023

Městská policie v Dubí v letošním roce získala od Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 150.000,-Kč na rozšíření kamerového systému v problémové lokalitě v ulici Tramvajní za účelem posílení prevence proti kriminalitě. Dále pak byly pořízeny odchytové kleště na odchyt toulavých zvířat a tablet pro strážníky umožňující vstup do základních registrů. V současné době jsou tyto prostředky již zakoupeny a předány do užívání při výkonu služby.   Velitel MP – Tomáš Pykal

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dubí

Středa, 25.10.2023

Dobrovolní hasiči z Dubí dostali od Ústeckého kraje dotaci, mají nové vybavení.     Z programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, obrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje získala jednotka SDH města Dubí dotaci. Ústecký kraj v soulad…

APK - Asistent prevence kriminality

Úterý, 24.10.2023

Posílení prevence kriminality ve městě Dubí reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000382 Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města Dubí, k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dále k zajištění dohledu nad dodržováním vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku s důrazem na čistotu a klid na veřejných prostranstvích. Nástrojem k tomu bude udržení stálé pochůzkové služby asistentů prevence kriminality v části Pozorka a rozšíření do části Bystřice. Kindl

Vyhodnocení ankety

Středa, 11.10.2023

Vyhodnocení ankety. Průzkum zájmu o zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí.Anketa byla zveřejněna na webových a facebookových stránkách města a v srpnovém a zářijovém vydání Dubského zpravodaje s možností vyjádření se do 30.9.2023.Celkem se ankety zúčastnilo 260 respondentů. Z tohoto počtu 252 občanů má zájem o přistavení hnědé nádoby na bioodpad k nemovitosti a 8 občanů zájem nemá.O zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob od jednotlivých nemovitos…

Dotazník k plánované rekonstrukci sportovního areálu na Rudolfce

Středa, 16.08.2023

Připravujeme plán rekonstrukce sportovního areálu na Rudolfce v Dubí a chceme vás do toho zapojit. Rádi bychom areál změnili tak, aby vás návštěvy těšily a každý si tam našel svoji aktivitu. Abyste se mohli setkávat, sportovat, chodit na kulturní akce a aby se zabavili i ti nejmenší. Proto bychom vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku. Za 10 minut máte hotovo a my získáme velmi cenné informace. Moc děkujeme. Dotazník najdete zde: https://forms.gle/snekepCQRptwys139

Anketa - zájem o svoz bioodpadu

Úterý, 15.08.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mstišov - změna svozu duonádob

Pátek, 28.07.2023

Svoz duonádob ve Mstišově se přesouvá na sudý týden v pátek. První svoz proběhne 11.8.2023. Jedná se o ulice Dvojhradí, Hornická osada, K Emance, Mírová, nám. Svobody, Pod Lesem, Podkrušnohorská, Školní a U Dvojhradí. Děkujeme za pochopení Město Dubí, technický odbor

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Pondělí, 17.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve v…

Změna termínu otevření koupaliště

Pátek, 14.07.2023

Z důvodu poruchy bazénového vysavače nebude od pondělí 17.7. otevřeno koupaliště. O termínu otevření vás budeme informovat. Technický odbor.

Přejít na stránku: 134514