Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

<u>Bilance SÚ za rok 2010</u>

Bilance SÚ za rok 2010

Bilance SÚ za rok 2010

 

V roce 2010 vyřídili pracovníci stavebního úřadu 625 podání. V tomto roce byla v Dubí mimo jiné povolena stavba 8 nových rodinných domů, v nichž vznikne 8 nových bytových jednotek. Zároveň byla dokončena stavba 3 nových rodinných domů. Zajímavostí je, že na Cínovci byla v uplynulých dvou letech povolena stavba 4 rodinných domů, což je v celém poválečném období absolutní rekord. Další významnou stavbou na Cínovci je i nová budova, která bude sloužit pro potřeby rekreačního golfového hřiště.

V průběhu roku vykonal stavební úřad několik desítek kontrolních prohlídek staveb zaměřených na jejich užívání. Při těchto kontrolách byly zjištěny nedostatky a závady jejichž odstranění bylo vyřešeno domluvou. V několika případech však byly uloženy i pokuty v celkové výši 39.500,-Kč.

Na úseku územního plánování bylo zahájeno projednávání 1. změny územního plánu, která řeší rozšíření zastavitelných ploch na území města zpravidla pro výstavbu rodinných domů. Jedna plocha, jedná se o odtěženou jámu mezi Pozorkou a Mstišovem, je navržena pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Další dílčí změnou je možnost budoucího odtěžení bývalého odkaliště na Cínovci (jedná se o plochu vpravo pod kruhovou křižovatkou za vietnamskou tržnicí) a její postupné přetvoření na plochu určenou k bydlení.

 

J.Veselý - vedoucí SÚÚP

 

 

 

 

 

 

22.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník