Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Bilance MP

Bilance MP

1.       Městská police Dubí klade zvýšený důraz na dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě Dubí. Jedná se především  městskou část Pozorka, která je problémovým místem, co se týká  narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu.

Hlídky městské policie se soustřeďují stále na dodržování vyhlášky města o nabízení sexuálních služeb. Skupiny obyvatel , kteří se tímto způsobem živily se stále snaží alespoň částečně obnovit tuto službu pro zahraniční návštěvníky Dubí a tím obnovit své příjmy z této činnosti. Někteří z těchto lidí svou výdělečnou činnost z prostituce nahradili příjmy z výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Což se snažíme eliminovat různými opatřeními v rámci toho co nám zákon umožňuje a upozorňujeme kompetentní orgány na tyto skutečnosti včetně předávání důkazních materiálů a svědectví.

 

 

2.       Za porušování nočního klidu a narušování veřejného pořádku, přestupků proti majetku a porušení vyhlášek města  bylo v roce 2010 uděleno 221 pokut v blokovém řízení v celkové výši 165 700. Přestupků v dopravě bylo  řešeno 4 847 v blokovém řízení v celkové výši      5 288 600 Kč. Celkem byly v roce 2010 uděleny blokové pokuty ve výši 5 454 300 Kč. Správním orgánům bylo zpracováno a oznámeno 468 přestupků. Nasazeno technických prostředků      k zabránění odjezdu vozidla tzv. botiček bylo 131 a odtaženo vozidel,  většinou na základě žádosti od občanů bylo 97.

Pěšími pochůzkami po městě strážníci  zjistili 115 závad na dopravním značení, veřejném osvětlení, veřejných komunikacích, majetku města i soukromích osob , které zdokumentovali a předali k dalšímu dořešení příslušným  orgánům. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku bylo zkontrolováno 544 osob. V roce 2010 se na městskou policii občané obrátili s prosbou pomoc či oznámením o protiprávním jednání v 898 případech. Většinou na základě oznámení od občanů bylo odchyceno 182 toulavých zvířat.

Ve spolupráci s pracovnicemi soudu a pracovnicemi humanitního odboru  bylo provedeno 193 asistencí při návštěvách zájmových rodin. Dále pak bylo doručeno pro MěÚ a soud  169 doručenek.

V rámci spolupráce s PČR předala Městská policie 97 důvodných podezření ze spáchání trestných činů. Při hlídkové službě bylo nalezeno 7 odcizených vozidel, zadrženo 17 řidičů přistižených při řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a zadrženo 18 osob po kterých bylo vyhlášené celostátní pátrání.

Počet větších útoků na strážníky městské policie v rámci výkonu služby , které jsou řešeny v trestním řízení v roce 2010 byly 2.

 

 

26.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník