Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Služba UtilityReport pomáhá stavebníkům v Dubí

Vážení stavebníci v Dubí, v minulém čísle Dubského zpravodaje jsem Vás informoval, že Městský úřad Dubí bude od února 2017 občanům nabízet bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. Tuto službu se nám podařilo zprovoznit již k 16. 1. 2017. Na webových stránkách města Dubí ...

Vážení stavebníci v Dubí,

v minulém čísle Dubského zpravodaje jsem Vás informoval, že Městský úřad Dubí bude od února 2017 občanům nabízet bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“. Tuto službu se nám podařilo zprovoznit již k 16. 1. 2017.

Na webových stránkách města Dubí (http://www.mesto-dubi.cz/cs/) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci UtilityReport nazvaný „Existence inženýrských sítí v Dubí“, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel, na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

 

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.

Služba UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.

UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Odkaz najdete na našich webových stránkách, v záložce „Občané“ v hlavním panelu na levé straně pod názvem „Městský úřad“ a dále odkaz s názvem „Existence inženýrských sítí v Dubí“.

 

Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

18.01.2017 07:07

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník