Pozorka

Pozorka

Pozorka

I když tato část obce tvoří jižní část území a katastrálně sousedí s městem Teplice, objevuje se v písemných pramenech až v roce 1594 a to pod názvem Malý Egypt. Toto posměšně chápané označení bylo v období 17. až 18. století vystřídáno německým označením Zuckmantel, které upozorňovalo, že se jedná o nebezpečné místo, kde dochází k přepadání lidí.

Až do poloviny 19. století se jednalo o malou zemědělskou obec, jejíž změnu přinesla až intenzivní industrializace v oblasti hornictví, hutnictví, chemie a sklářství.

Oproti 409 obyvatelům z roku 1850 se do roku 1921 zvýšil jejich počet až na 3.538. Snížení významu obce přinesla hospodářská krize v roce 1931, kdy byly uzavřeny všechny zdejší sklárny, odsun německého obyvatelstva po II. světové válce a rozvoj povrchové těžby uhlí v šedesátých letech. Na počátku 3. tisíciletí má Pozorka 1.163 obyvatel.

V současné době jsou na území katastru Pozorka tři velké sklárny (AGC- Barevka,Lesní Brána –Union,OI MANUFACTURING- bývalá Rudolfova huť. V objektu Lesní Brány je firma UNIFRAX na výrobu vláknité izolační hmoty. Centrum Pozorky se nachází v oblasti kapličky a školy.Také se zde soustřeďuje rozšiřující se obchodní a podnikatelská činnost.

Přes majetkovou privatizaci, rozsáhlé investiční akce obce (elektrifikace, plynofikace a kanalizace) se v této části města nachází nejzanedbanější bytový fond. S tím je také spojen největší podíl rómské komunity ve městě, včetně sociální problematiky.

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník