Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Parkování na Cínovci

Plochy určené k parkování pro návštěvníky Cínovce v zimním období.

Vážení návštěvníci Cínovce, připravili jsme pro vás několik ploch, na kterých lze odstavit motorová vozidla během vaší návštěvy. Žádáme vás abyste k parkování využívali právě tato místa a neodstavovali svá svozidla na místech, která k tomu nejsou určena a neblokovali tak průjezdnost komunikací a jejich údržbu.

Odstavné plochy jsou vyznačeny na přiložené mapce. Největší plocha se nachází po levé straně lávky u hotelu Pomezí. V bezprostřední blízkosti této plochy se nachází upravená běžkařská stopa. Další plochy jsou mezi vjezdem k obchodnímu centru ZMC a čerpací stanicí OK Petrol, dále po levé straně silnice od vjezdu k čerpací stanici MOL ke statku a poslední plocha u golfu.

14.12.2018 12:33

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník