Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Nová výzva kotlíkové dotace

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 12. května 2014 v 8 hodin.

Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, je 31. červenec  2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun. Výzva má pořadové číslo 5, i když se v Ústeckém kraji bude jednat o druhou výzvu (pořadové číslo se odvíjí od pořadí výzev v celé ČR).


Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na tuhá paliva. O předchozí výzvu byl velký zájem, připravené finanční prostředky byly vyčerpány již za měsíc.

Formuláře, podmínky a zásady jsou uvedeny v přílohách níže. Veškeré další potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99630/archiv=0&p1=204744. Žadatelé nemohou použít staré formuláře žádostí ani informace obsažené ve starých Zásadách či Přílohách XIII. V nové 5. výzvě jsou jinak formulována čestná prohlášení, a proto by byli žadatelé vyřazeni.

 

K vlastnímu podání žádosti stačí vyplněná a vlastnoručně podepsaná žádost, kde žadatelem je vždy vlastník nemovitosti, kde se kotel mění a fotodokumentace starého kotle na tuhá paliva s ručním plněním, jak je napojený na otopnou soustavu a komínové těleso. V případě více vlastníků nemovitosti ještě souhlas spoluvlastníků s nákupem, instalací a provozováním nového kotle.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Kontaktními osobami pro věcné vyřízení jsou:

za Ústecký kraj  Dagmar Cettlová (tel.: 475 657 162, e-mail: cettlova.d@kr-ustecky.cz) a Jana Šeflová (tel.: 475 657 576, e-mail: seflova.j@kr-ustecky.cz),

za SFŽP Gabriela Sedláková (tel.: 267 994 127, e-mail: gabriela.sedlakova@sfzp.cz).

13.05.2014 07:04

Soubory ke stažení

pdf 1_Často kladené dotazy_5vyzva.pdf (607.75 KB)stáhnout
ppt 2_Krok za krokem.ppt (0 B)stáhnout
doc 4_Formulář žádosti _5.Společná výzva.doc (0 B)stáhnout
pdf 4_Formulář žádosti _5.Společná výzva.pdf (0 B)stáhnout
pdf 5. Společná výzva včetně formuláře žádosti.pdf (0 B)stáhnout
pdf 5_Aktualizované Zásady pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí ÚK.pdf (0 B)stáhnout
pdf 6_Aktualizované Přílohy XIII.pdf (0 B)stáhnout
doc 7_souhlas_nakup_manzel_ka.doc (0 B)stáhnout
doc 8_souhlas_nakup.doc (0 B)stáhnout
doc 9_obalka.doc (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník