Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

NOUZOVÝ STAV v ČR - vyhlášení a opatření

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. Obecné informaceNouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového ...

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem


Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních


Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě
¨

Informace k cestování po dobu nouzového stavu - MVČR


Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

12.03.2020 15:31

Soubory ke stažení

pdf Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu (0 B)stáhnout
pdf Přijatá opatření - usnesení vlády (0 B)stáhnout
pdf Přijatá opatření - utzavření obchodů vyjma potravin, drogerií, benzinek (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník