Zpět

Porcelánová cesta a expozice cibuláku

Zpět na seznam článků

Zhmotnění více než dvacet let staré ideje, vybudovat v Dubí stálou expozici porcelánu, najdete od podzimu 2013 v prvním patře Domu porcelánu s modrou krví - Městského informačního centra. Po celkové rekonstrukci bývalého kina vznikl moderně koncipovaný bezbariérový objekt, kde se nachází průřez historií výroby porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem na produkci porcelánu v Dubí.
Otevřením Domu porcelánu s modrou krví se Dubí připojilo k projektu Porcelánová cesta a stalo se doposud její poslední zastávkou.

Co vám tedy může Dům porcelánu s modrou krví v rámci své expozice nabídnout?

Cibulák — chlouba Dubí

Barevně jednoduchým, ale bohatě modelovaným vzorem, který navozuje pocit harmonie a pohody, cibulákem, se v Dubí porcelán dekoruje již od roku 1885. Jádro expozice tvoří reprezentativní exempláře vybrané z rozsáhlého porcelánového souboru, k němuž dnes patří téměř sedm set tvarů, dekorovaných cibulákem. Uvidíte tradiční cibulák dekorovaný podglazurovou kobaltovou modří na porcelánový tvar Rokoko, varianty, kdy je místo kobaltové modré barvy použita k dekoraci pod glazuru barva zelená nebo červená, a také domalby cibulového vzoru drahými kovy a rubínovou barvou.
Expozice cibuláku vás kromě toho seznámí i se zcela současným, tuzemsky i mezinárodně oceněným designovým řešením, kobaltem dekorovaným souborem porcelánu, který navrhl prof. arch. Jiří Pelcl. Vyrábí se pod názvem Bohemia Cobalt a jeho bílá varianta nese název Bohemia White.

Podglazurová dekorace kobaltem je dále zastoupena dekorem nazývaným Slaměnka a dekorem Eco na tvaru Praha.

Figurální porcelán Royal Dux Bohemia

Vystavený porcelán dekorovaný cibulovým vzorem je doplněn o výrobky ze současné produkce dceřinného závodu Českého porcelánu, a.s. Dubí, porcelánové manufaktury z Duchcova.

Realisticky provedené figury zvířat a ptáků, figurky a figury lidských postav zdobených kobaltovou glazurou — specialitou duchcovské manufaktury, bohatě zdobené vázy i elegantní stylizované figury zvířat, z nichž některé stály u zrodu tzv. bruselského stylu, to vše reprezentuje více než 160 let historie výroby duchcovské manufaktury.

Porcelánová cesta

Otevřením Domu porcelánu s modrou krví se město Dubí stalo jedním z míst na tzv. Porcelánové cestě, přeshraničním projektu, který spojuje místa tématicky spjatá s výrobou porcelánu a představuje jejich historii a pamětihodnosti. Česká varianta Porcelánové cesty navazuje na bavorský projekt Porzellanstraße, kde takto vytvořená trasa, spojující porcelánové manufaktury, muzea porcelánu i velké výrobní závody, je 550 km dlouhá. Český projekt, který je teprve ve stavu zrodu, spojuje v současnosti tato města a místa: zámek Mostov, Sokolov, Horní Slavkov, Loket, Karlovy Vary, Ostrov, Klášterec nad Ohří, Duchcov a Dubí.

Po Dubí a Duchcovu jsou v Domě porcelánu s modrou krví představena i další místa výroby porcelánu. Kolem vitrín umístěných podél stěn tak můžete symbolicky projít zbytek české Porcelánové cesty a prohlédnout si výrobky hotelového porcelánu firmy G. Benedikt 1882 z Karlových Varů — Dvorů a s ní souvisejících firem SUISSE Langenthal a Lilien Austria, vitrínu duchcovského Royal Dux, firmy Haas & Czjzek z Horního Slavkova, starorolské firmy Moritz Zdekauer nebo firmy Rudolf Kämpf 1907 (Leander 1907) z Louček.

Další vitrína je věnovaná naglazurové technologii dekorace v Českém porcelánu, a.s. v Dubí, kde je představen sedmibarevný cibulák — novinka pro korejský trh, ukázka vyráběných hrnků, výrobky podle návrhů studentů ateliéru Design keramiky, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, ukázka historických výrobků dubské porcelánky a výrobky z porcelánových symposií.

Dvě samostatné vitríny jsou pak věnovány produkci nástupnických firem Karlovarského porcelánu, firmám Epiag z Chodova a Thun 1794 z Nové Role u Karlových Varů, kde je možné zhlednout také výrobky porcelánek z Klášterce nad Ohří, Lubence a Mostu.

Autorská díla z porcelánových sympozií

Kromě vlastní, výše popsané expozice porcelánu, spojené s projektem Porcelánové cesty, dotváří výzdobu vnitřních prostor autorská díla, vzniklá na porcelánových sympoziích, která, už od svého osamostatnění v roce 1991 pořádá každoročně Český porcelán, a.s. Sympozia probíhající v sudých letech jsou věnována podglazurové malbě kobaltem, v Domě porcelánu s modrou krví je zastupují dekorované vázy a velkoplošné porcelánové desky tvořící výzdobu stěn. V lichých letech jsou sympozia zaměřena na navrhování porcelánových hrnků, z nichž nejoriginálnější návrhy jsou zde také vystaveny.

Porcelánová cesta posloužila jako inspirace pro vznik regionálních Porcelánových stezek, které vedou z turisticky zajímavých míst regionu do Dubí.
Odkazy na stránky Porcelánových stezek:

GPS: 50°40'28.29"N, 13°47'48.86"E
Bod zájmu: Kultura
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Vozíčkář, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky, Na vozíku
Praktické informace:
Vstupné: zdarma
Web:

www.mesto-dubi.cz

Email:

infocentrum@mesto-dubi.cz

Telefon: +420 774 028 998
+420 774 860 544
Adresa: Tovární 620/15A, 417 01 Dubí
MHD Teplice - autobusová zastávka Dubí, U porcelánky (autobusové linky: 489, 490, 492, 494)
Možnost parkování autobusem
Bezbariérový přístup