Zpět

Naučná stezka Cínovec

Zpět na seznam článků

Na Cínovci jsou hned tři naučné stezky, které se věnují dějinám hornictví, osídlení a přírodním památkám. Jednou z nich je Příhraniční naučná hornická stezka, která je dlouhá téměř 40 kilometrů a v obci má několik zastavení. Trasa hornické stezky probíhá po obou stranách česko-saské hranice a vede z Krupky přes Horní Krupku, Komáří hůrku a Fojtovice do saského Fürstenau. Odtud pokračuje stezka dále přes Löwenhain, Geising a Altenberg do obce Zinnwald. Starým hraničním přechodem se vrací opět do České republiky a končí v Krupce. Ještě na saské straně hranice si můžete prohlédnout důlní závod Zinnwald, který vznikl ze štoly Tiefen Bünau, pocházející z poloviny 16. století. Tato štola sloužila k odvodňování a používala se k fárání i dopravě. V roce 1992 zde byla zřízena rozsáhlá expozice pro návštěvníky. Téměř tříkilometrový okruh vede vypálenými chodbami cínového dolu, které patří k největším přístupným chodbám svého druhu v celém Krušnohoří. Další zastavení vás provede vlastivědným a hornickým muzeem Huthaus, které se nachází v bývalé kovárně z roku 1756. Jeho expozice informuje především o vývoji těžby cínu a o každodenním životě horníků. Před muzeem můžete obdivovat hraniční kámen z roku 1673, který odděloval panství rodu von Bünau z Lauensteinu (bünovský znak s hlavou levharta) od panství Šternberků v Krupce (znak se zlatou hvězdou) a území kurfiřtského úřadu v Altenbergu (saský znak se zkříženými meči). Na české straně hranice nezbylo po dolování do dnešních dnů nic, důlní stavby byly zlikvidovány, a proto se o místní tradici dozvíte především z informačních tabulí hornické stezky. Jedno zastavení je v místě bývalé vojenské šachty (Militärschacht), která vznikla v roce 1915 a měla modernizovat a centralizovat důlní provoz v českém Cínovci. Okolo cínoveckého barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie dojdete k Dlouhému rybníku, jenž byl vybudován v roce 1787 jako umělá vodní nádrž dodávající vodu pro úpravu rudy na české straně. V letních měsících zde najdete příjemné osvěžení. Cesta dále prochází po Cínoveckém hřbetě (880 m), nazývaném též Mrtvé dítě, do míst, kde stávala dnes zaniklá obec Přední Cínovec. A právě o historii této zmizelé příhraniční obce pojednává naučná stezka Přední Cínovec. Jde o nejmladší stezku v této lokalitě, slavnostně otevřenou v roce 2009, která mapuje život našich předků ve východních Krušných horách. Poslední místní stezka vás provede kolem rašelinišť. Jmenuje se Cínovec a je 14 km dlouhá. Na informačních panelech vás seznámí s procesem revitalizace rašelinišť a představí vám také geologické zajímavosti této části Krušnohoří či místní faunu a flóru.

GPS: 50°43'59.80"N, 13°46'6.86"E
Bod zájmu: Sport, Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky
Praktické informace:
Web: www.cinovec.estranky.cz
V Cínovci jsou dva hraniční přechody a příhraniční stezka pro pěší a cyklisty. Stezka se nachází u silnice směrem k hraničnímu přechodu pro osobní dopravu na Moldavě. Původní celnice je v současné době volně průjezdná pro osobní automobily, pěší a cyklisty. Nový hraniční přechod je na německém území před městem Altenberg, asi 600 m od státní hranice. Původně byl uzpůsoben kapacitně na provoz mezinárodní kamionové dopravy. Slouží pro osobní dopravu a nákladní automobily.

Galerie