Zpět

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zpět na seznam článků

Virtuální prohlídka

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci

Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží je nepřehlédnutelnou dominantou Cínovce. V obci stál původně dřevěný svatostánek. Dnešní barokní kostel nechal postavit v letech 1729 - 1732 kníže Filip Hyacint z Lobkovic s cílem rekatolizovat zdejší protestantské obyvatelstvo. Erb rodu Lobkoviců je umístěn v interiéru kostela nad vítězným obloukem. Interiéry zdobí rokoková výmalba kadaňského malíře V. Roitha, která znázorňuje Krista mezi lékaři, Poslední večeři a čtyři světce – sv. Jana Zlatoústého, sv. Ambrože, sv. Jeronýma a sv. Augustina. Hlavnímu oltáři dominuje obraz Nanebevzetí Panny Marie. Součástí oltáře je tabernákl s dvířky se srdcem s trnovou korunou, krucifixem pod baldachýnem a dvěma andílky. V nástavci je umístěný oválný obraz Nejsvětější Trojice s dvěma sedícími andílky po stranách a třemi andělskými hlavičkami. Součástí oltáře jsou polychromované dřevořezby sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského. Za zmínku stojí plastika sv. Josefa na chórové mřížce, krucifix na vítězném oblouku a dřevěná polygonální kazatelna s holubicí v podhledu stříšky a obrazy sv. Lukáše, sv. Marka, Ježíše Krista, sv. Jana Evangelisty a sv. Matouše. V interiéru zaujmou polychromované dřevořezby 14 zastavení křížové cesty a v nikách sochy sv. Josefa a Panny Marie Immaculaty.

V lodi se nachází čtyři postranní oltáře. Na jižní straně je umístěný oltář Božského Srdce Páně s novodobou plastikou Božského Srdce Páně a Božským hrobem s plastikou Krista, který se ukrývá v oltářní menze. Druhý oltář na jižní straně symbolizuje Kalvárii a pochází z počátku 20. století. Součástí jsou plastiky ukřižovaného Krista, Panny Marie Bolestné, sv. Anežky Římské a sv. Jana Evangelisty. Oltář doplňuje malované pozadí a desky padlých v první světové válce z Předního a Zadního Cínovce. Na severní straně se nalézá novodobý oltář Anděla Strážného se stejnojmennou dřevořezbou, plastikou sedícího Ježíška, soškami děvčete a chlapce a plastikami sv. Anežky Římské a sv. Aloise. Poslední oltář je zasvěcen sv. Anně a jeho součástí jsou sochy sv. Anny učící Pannu Marii, sv. Cecílie a sv. Barbory, patronky horníků.

V 50. letech byl do kostela z kaple na Předním Cínovci přemístěn mariánský skříňový oltář s motivem Korunování Panny Marie z 1. poloviny 16. století, který se do Čech dostal z kostela v saském Fürstenau. V současnosti je vystaven v expozici Regionálního muzea v Teplicích. Dnes je na jeho místě umístěný dřevěný krucifix. V sakristii visí obraz Madony, který byl po bitvě u Chlumce roku 1813 uloupen ruským kozákem jako válečná kořist a darem se dostal do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na kruchtě se nalézají dvoje varhany. Ty starší pocházejí z dílny Heinricha Schiffnera z let 1911-1914. Druhé byly darovány v roce 2022 z německého Glashütte, kde bývaly součástí zrušeného kostela sv. Kryštofa.

V hranolové věži původně visely tři zvony od Valentina Lišáka z roku 1732, které byly zrekvírovány za první světové války. Čtvrtý a nejcennější zvon se naštěstí zachoval, pochází z období gotiky, má průměr 52 cm a váží asi 80 kg. Je na něm odlévaný jednořádkový nápis mezi dvěma lištami okolo pláště: „hilf got maria berot in unde dort amen“. Jednotlivá slova oddělují mariánské medailony. Ještě v minulém století byla součástí střechy sanktusová věžička, která se do dnešních dob nedochovala.

Kostel po roce 1945 chátral. Roku 2010 si ho Město Dubí vzalo od církve do výpůjčky a později byl bezplatně převeden do vlastnictví města. Roku 2017 začala celková rekonstrukce, při které byla opravena střecha, vitráže, fasáda, dveře, boční přístavek, kamenické prvky, kovové branky na hřbitov a hřbitovní zeď. Od roku 1958 je objekt státem chráněnou památkou a od roku 2019 spadá do nárazníkové zóny památky světového dědictví UNESCO.

 Ke kostelu přiléhá horský hřbitov. Jeho zajímavostí je hrob 29 italských válečných zajatců, kteří pracovali v cínoveckých dolech. Na desce je italsko-český nápis „Al caduti italiani – italským padlým 1915-1918“. V zadní části je umístěn pomník Rudé armádě, který nese text: „Na věčnou paměť na slavný květen 1945, osvobození naší vlasti Rudou armádou. Budiž věčná sláva Vám neznámí hrdinové a vděčný dík za svobodu. Cínovec 9. květen 1957.“ Za pozornost stojí též socha Krista u vchodu.

Interiér kostela je možné vidět během tradiční srpnové česko-německé akce Hraniční buk, termín konání a program naleznete v Kalendáři akcí. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

GPS: 50°43'57.95"N, 13°46'34.35"E
Bod zájmu: Kultura, Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky

Galerie