Zpět

Kaple ve Mstišově

Zpět na seznam článků

Kapli nechal postavit roku 1707 František Karel Clary-Aldringen dle plánů architekta a dubského rodáka Christiana Laglera. Stavba započala 23. května 1707 a 29. září byla kaple vysvěcena oseckým opatem Benediktem Simonem Littwerigem. Kázání se poté ujal teplický děkan Mathias Proschke. Právě na 29. září, tedy svátek sv. Archanděla Michaela, se ke kapli konala pravidelně pouť až z Teplic. Zvonice byla osazena dvěma zvony, sv. Františkem a sv. Terezií.  V průčelí se nachází sochy sv. Eustacha s jelenem, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Původně do sochařské výzdoby patřily ještě sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Josefa. Nad vstupem se nalézá obdélníkový reliéf, který je pozůstatkem tzv. dedikačního nápisu, ve kterém byly uvádeny informace o zakladateli, patronovi a vzniku kaple. Kolem kaple se nacházel dřevěný plot a byly zde vysázeny lípy, které jsou dnes státem chráněné. V interiéru se nachází vyřezávaný oltář s obrazem Panny Marie Loretánské a s pěti drobnými oválnými malbami z 2. poloviny 18. století, avšak jednu dobu oltáři vévodil obraz sv. Eustacha s bílým jelenem, jehož autorem měl údajně být Petr Brandl. Součástí vybavení kaple jsou také lavice, deska padlých v 1. světové válce, harmonium a symbolická křížová cesta v podobě jednoduchých křížků. Část mobiliáře kaple byla odcizena, a tak se soškami Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína z Padovy a dalšími předměty můžeme seznámit pouze na historických fotografiích. Kaple prošla rekonstrukcemi v letech 2005 a 2020.

Přímo před kaplí stojí nejstarší dochovaná památka Mstišova, kamenný stůl z roku 1595, který patří mezi kulturní památky České republiky. K nepravidelné kamenné desce na čtyřech kvádrovitých zděných sloupcích se vztahuje i pověst. Na místě dnešní obce se prý původně rozkládala zelená louka, kde stávalo pouze několik chýší, jejichž obyvatelé se živili chovem dobytka. Na té louce ležel plochý kámen a kolem několik balvanů, které sloužily jako sedátka. Právě toto místo si obyvatelé zvolili ke svým poradám. Protože obec neměla název, tak se ujalo pojmenování "TISCH AN DER AU", tedy stůl na louce, což se později změnilo v Tischau a české Mstišov. Tolik praví pověst. Ve skutečnosti první písemná zmínka o Mstišově sahá k roku 1487 a prakticky současně se objevuje jak název Mstissowie, tak Tissaw, což je odvozené od jména Mstislav.

Na boku kaple se nachází boží muka z roku 1708, která původně stávala na katastrální hranici mezi Dolním Dubím a Novým Mstišovem (v místě kruhového objezdu). Na boku je vytesaný nápis MARIA MANZERIN: 1708 TEN 2 IVNII. Za stromy se ukrývá kamenná kašna vytesaná z jednoho kusu kamene, na které je patrný letopočet 1794.

GPS: 50°39'53.99"N, 13°46'52.16"E
Bod zájmu: Kultura, Příroda
Určeno pro: Rodina, Senior, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky

Galerie