Zpět

Kahleberg – Kamenné moře

Zpět na seznam článků

Kahleberg (905 m) je třetí nejvyšší horou ve Východních Krušných horách a leží v Sasku nedaleko hranic s Českem u městečka Altenberg. Přístupové cesty vedou z mnoha odpočívacích parkovišť při silnicích do Altenbergu i z parkoviště u nové cínovecké restaurace Krušnohorský dvůr. Tyto cesty jsou dobře značené dřevěnými ukazateli a turistickými značkami. Na vrcholu Kahlebergu stojí malá chata, odkud jste se dříve mohli rozhlédnout ze dvou věží. Od horské chaty je za dobrého počasí nádherný výhled do Saska, ale i do Čech. Na západě jsou vidět nejvyšší vrcholky Krušných hor – Klínovec (1244 m) a Fichtelberg (1214 m). Na severu pak uvidíte město Drážďany s televizní věží a severovýchodním směrem dohlédnete až na tepelné elektrárny v Lužické pánvi na hranicích Německa a Polska.

Směrem k východu zaujme strmý čedičový vrcholek Geisingbergu (824 m) s kamennou vyhlídkovou věží s pozadím pískovcových stolových hor Děčínského Sněžníku (723 m) a Königsteinu (360 m). Za hlubokým kaňonem Labe se nachází oblast Českosaského Švýcarska s vulkanickými kužely Růžovského vrchu (619 m) a Klíče (759 m). Při opravdu dobré viditelnosti je pouhým okem identifikovatelný více než 100 km vzdálený Ještěd (1012 m), hřeben Jizerských hor a Krkonoš včetně nejvyšší hory Sněžky (1602 m).

Hora Kahleberg je tvořena křemennými porfyry s úzkými žilami žulových porfyrů. Je to hornina s typicky červeným zbarvením, kterou můžete na jižní straně hory sledovat na mohutných skaliskách Malého a Velkého Lugsteinu. Ty skýtají krásné výhledy nejen na přírodní rezervaci Hochmoor, ale i na České středohoří, horu Říp a okrajové partie Prahy.

Na severozápadním svahu Kahlebergu však křemenný porfyr tvoří rozsáhlá kamenná moře (5 ha). Rostou tu převážně lišejníky a místo je chráněno jako přírodní památka. Místní kamenná moře jsou výsledkem klimatického a mechanického zvětrávání, kdy voda v průběhu věků pronikala do skalních trhlin a puklin. Tam v zimě zmrzla a rozpínala se, dokud opět neroztála. Menší částečky odnesla voda do údolí (tam se uložily nebo je odnesly vodní toky) a haldy kamenné suti zůstaly. Neustálé opakování těchto procesů nakonec způsobilo roztržení i té nejtvrdší skály, kdy se pevný a celistvý horninový pokryv rozdrobil nejprve do větších bloků a poté do stále menších kamenů.

GPS: 50°44'55.32"N, 13°43'50.78"E
Bod zájmu: Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky

Galerie