Zpět

Husův vrch

Zpět na seznam článků

Husův vrch se nachází na úpatí Krušných hor, na západním okraji Běhánek. Na jeho vrcholu najdeme pomník mistra Jana Husa, výhled na České středohoří je však trochu ztížen vzrostlým lesem. Už za první republiky se na tomto vrchu scházeli 5. července příslušníci české menšiny z okolních obcí a na paměť mistra Jana Husa zapalovali ohně, které byly vidět daleko do krajiny.

Stavbu pomníku inicioval ihned po skončení druhé světové války poslední demokraticky zvolený starosta Běhánek Antonín Zuna. Pomník vytvořil bývalý francouzský válečný zajatec Jerome Brodet, který se zde kromě jiného oženil s českou dívkou. Slavnostní odhalení proběhlo za účasti legionářů, sokolů, příslušníků Dělnické tělovýchovné jednoty i hasičů a všech dalších demokratických spolků a korporací ze širokého okolí. Když byl v Československé republice po únoru 1948 demokratický vývoj násilně ukončen, kamenosochař Brodet odešel i s rodinou do Francie a pomník upadal v zapomnění.

Změna nastala až po listopadu 1989, kdy akademický sochař František Rabel z Teplic vytvořil nový reliéf. Součástí pomníku byl i kovový kalich, ten byl však zcizen. Pomník byl znovuodhalen v den výročí upálení mistra Jana Husa 5. 7. 1993. František Rabel byl vynikajícím portrétistou a vedle četných bust se stal autorem mnoha pamětních desek. Řada z nich zdobí Teplice (buditel František Dobrovský, geolog Gustav C. Laube, spisovatel Michal Mareš, malíři Antonín Josef Levý a Caspar David Friedrich). Poslední jeho prací byla pamětní deska Giacoma Casanovy, která byla v roce 2005 odhalena na průčelí casanovského křídla duchcovského zámku.

GPS: 50°40'40.19"N, 13°48'19.42"E
Bod zájmu: Sport, Příroda
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv
Jak: Pěšky

Galerie