Zpět

Český porcelán, a. s. Dubí

Zpět na seznam článků

Český výrobce porcelánu s cibulovým vzorem, hrnků a hotelového porcelánu.

Nositel českého ocenění Rodinné stříbro, v osmi ročnících zařazen do první stovky v anketě Českých 100 nejlepších, 7x oceněn diplomem 100 nejobdivovanějších českých firem, 3x získal mezinárodní diplom Golden Trophy for Quality a další ocenění.

Ve firmě pracuje 270 – 300 kvalifikovaných zaměstnanců, většinou vyučených ve vlastním učilišti. Má 6 vlastních prodejen. V zahraničí má 4 vlastní obchodní zástupce. Je dlouholetým a pravidelným účastníkem veletrhů AMBIENTE ve Frankfurtu nad Mohanem v SRN. Kooperuje ve prospěch 4 zahraničních a 2 domácích porcelánek. Vyváží 60 – 70% objemu své produkce. Velice prospěšná je spolupráce s Domem porcelánu v Praze, jehož zakladatel je od samého počátku významným akcionářem společnosti.

Důležitým stabilizačním prvkem společnosti, ve které 10% akcií vlastní současní i bývalí zaměstnanci, je to, že už od svého vzniku v roce 1991 má stabilní nejen vedení, ale i orgány představenstva a dozorčí rady.

Od svého osamostatnění porcelánka organizuje každoročně, vždy v červnu, mezinárodní symposia, a to střídavě jako bienále tzv. hrnkové symposiumsymposium malby kobaltem pod glazuru.

Ve svém sousedství zakoupil Český porcelán budovu bývalé keramické továrny firmy Riedel a vlastním nákladem ji kompletně zrekonstruoval. Vznikl tak realizační ateliér pro studenty Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z krajského města Ústí nad Labem. S touto fakultou akciová společnost velmi úzce spolupracuje na tvarové i dekorační tvorbě, na které se kromě českých sudentů podílejí formou stáží také studenti zahraniční.


Stručně z historie firmy


1864 – 1885

Průmyslník Anton Tschinkel koupil Dolní a Horní lesní mlýn v Dubí a zavedl zde ve dvou továrnách výrobu siderolitu, majoliky a porcelánu.


1885 – 1899

Majitelem obou továren je firma Meißner Ofen und Porzellanfabrik (vorm. C. Teichert) z Míšně, která zde zřizuje svou filiálku a v tzv. Dolní továrně zavádí výrobu porcelánu s cibulovým vzorem, na kterou získala licenci od Královské saské porcelánové manufaktury v Míšni a od roku 1879 jej v Míšni vyráběla. Firma zásadně inovuje dekorační postup, místo ruční malby jsou základní motivy cibulového vzoru na porcelán nanášeny pomocí technologie ocelotisku a pouze detaily dekoru jsou domalovávány ručně.


1899 – 1938

V roce 1899 míšeňská firma svou pobočku v Dubí kvůli celním potížím ruší. Majitelem továren na keramiku a porcelán se stává Bernard Bloch, kterému v té době patří i keramická manufaktura v Unčíně. Ve svých továrnách vyrábí kompletní keramický sortiment a počátek 20 století je ve znamení velkého rozmachu jeho firmy.


1938 – 1945

Továrny Blochovy rodiny jsou arizovány a přechází do německé správy. Odbyt i výroba ve válečných letech stagnují a posléze je výroba úplně zastavena.


1945 – 1948

Národní správa. Období je ve znamení snahy o obnovu výroby a navázání válkou zpřetrhaných obchodních vztahů. Tzv. Horní továrna je zrušena, její výroba je převedena do Dolní továrny.


1948 – 1991

Porcelánka je národním podnikem, spadá pod různá seskupení, od roku 1958 do privatizace je součástí koncernu Karlovarský porcelán.


1991 – současnost

Privatizace v roce 1991. Vzniká Český porcelán, a.s. Dubí, který se stává majitelem. V roce 2009 je provedena fúze s Porcelánovou manufakturou Royal Dux v Duchcově, a.s., která se stává závodem na výrobu figurálního a ozdobného porcelánu.


Exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s.

GPS: 50°40'23.38"N, 13°47'51.94"E
Bod zájmu: Kultura
Určeno pro: Rodina, Senior, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky
Praktické informace:
Prodejna otevřena: Po–Pá 10.00–17.00 hod.
sudá So 9.00–12.00 hod.
Web: www.cesky.porcelan.cz
Email: prodej@cesky.porcelan.cz
Telefon: +420 417 518 111
Adresa: Tovární 605/17, 417 01 Dubí

Galerie